Den gemytliga kvällsgästen allt som blev kvar av DDR

Den som växte upp eller hade barn under 1900-talets sista decennier kunde knappast missa honom. John Blund, på finska Nukkumatti, i original das Sandmännchen, den lilla figuren med skägg och toppig hatt som inledde och avslutade det finskspråkiga barnprogrammet varje vardag.

Ofta körde das Sandmännchen – alias John Blund – Trabant. Här är han i avsnitt 39 på Alexanderplatz 1964, innan tv-tornet hade byggts.
20.02.2021 12:07 UPPDATERAD 20.02.2021 15:09

Sakprosa

Sakari Silvola
Nukkumatin kylmä sota
SKS Kirjat 2021
”Vad blir kvar?” Frågan ställdes av den framstående DDR-författaren Christa Wolf i en liten bok hon skrev redan 1979 men på grund av dess kontroversiella innehåll lät publicera först på 1990-talet, efter att hennes fosterland upphört att existera. Ställer man den i dag är det inte lätt att hitta ett positivt svar i de delar av Tyskland som tidigare bildade DDR. Negativa desto lättare: ett samhällsklimat präglat av bitterhet och högerextremism, skapat av två diktaturer vars följder aldrig bearbetats och av en samhällsförändring som utplånade hela den bekanta livsvärld där DDR-medborgarna försökte reda sig bäst det gick.
Ska man hitta något positivt får man skruva ner formatet rejält och då kommer jag på två saker: das Ampelmännchen, den sympatiska gubben i hatt som pryder trafikljusen, och das Sandmännchen, barnprogrammens animerade John Blund, på finska Nukkumatti, som visades också i Finland. För den som själv var liten eller hade småbarn under 1900-talets sista decennier var han nästan omöjlig att missa.

ANDRA LÄSER