Esbos befolkning fortsätter växa – drygt sju procent är svenskspråkiga

Arbetslösheten i Esbo sjönk med 15 procent jämfört med fjolåret.

Passagerare väntar på metrotåg i Mattby. Esbos befolkningsmängd ökade med 4 461 invånare under 2017.
10.04.2018 14:19 UPPDATERAD 10.04.2018 16:21
Esbos officiella befolkningsmängd var 279 044 invånare vid årsskiftet. Majoriteten av esboborna talar finska medan drygt sju procent är svenskspråkiga och resten talar främmande språk.

Esbo i siffror

Befolkningsmängden var 279 044 invånare vid årsskiftet.
77 procent är finskspråkiga, 7 procent är svenskspråkiga och 16 procent talar andra språk. Samiska talar 13 personer enligt stadens befolkningsstatistik.
Av befolkningstillväxten år 2017 talar 67 procent främmande språk. Den svenskspråkiga befolkningen minskade med 1,2 procent.
Hela huvudstadsregionens befolkning uppgick till 1 154 967 invånare vid årsskiftet. Av dess bor dryga hälften – 643 272 personer – i Helsingfors.
Om man jämför de sex största städerna växte Esbo, Vanda och Tammerfors mera i proportion till sina invånarantal än Helsingfors, Åbo och Uleåborg. Kvantitativt sett ökade Helsingfors befolkningsmängd mest.
Källa: Esbo stad
Det framkommer i Esbo stads befolkningsstatistik som publicerades på tisdagen.
Stadens befolkning växte något under året 2017. Av de nya invånarna talar hela två tredjedelar olika främmande språk. Antalet svenskspråkiga invånare minskade en aning.

Arbetslösheten avtar

Antalet arbetslösa i Esbo var 8,2 procent av befolkningen i slutet av februari. Det är några procentenheter mindre än hela landets arbetslöshet.
Långtidsarbetslösa var ungefär en tredjedel de arbetslösa.
Jämfört med fjolåret minskade antalet arbetslösa ändå med 15 procent.

ANDRA LÄSER