Strejkhotet mot MTV avvärjt

Strejken skulle ha inletts på fredag och påverkat 160 innehållskapare på MTV.

Ett avtal har nåtts mellan Palta och journalistförbundet.
Servicebranschens arbetsgivarförbund Palta och Finlands journalistförbund har godkänt ett förlikningsavtal för MTV:s innehållskapare. Avtalets lades fram av förlikningsmannen Leo Suomaa.
Därmed har hotet om den strejk som skulle inledas på fredag avvärjts. Strejken skulle påverka både aktualitetsprogram och nyhetssändningar.
"Det är bra att vi kunde lösa arbetskonflikten med hjälp av en medlare och hitta en gemensam lösning. I den situation världen nu befinner sig i är kommunikation av stor betydelse eftersom vi alla följer nyheterna i realtid", säger Minna Ääri, Paltas arbetsmarknadsdirektör.
Förlikningsavtalet gäller i två år.

ANDRA LÄSER