Vi kan inte hindra att Vladimir Putin, uttalat eller outtalat, betraktar Finland som rysk intressesfär

"De närmaste månaderna visar hur stor roll intressesfärerna spelar när det förhandlas om den europeiska säkerhetsordningen."

Ryska pansarfordon övade utanför Rostov-na-Donu, cirka 100 kilometer från Ukrainas gräns, på onsdagen.

President Sauli Niinistös uttalande att "intressesfärer hör inte hemma i detta årtusende" är en deklaration som förtjänar all uppmärksamhet som en komponent i Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Den var välkommen och det är lätt att instämma i den.

ANDRA LÄSER