Så här kommer Kronbroarna att se ut – byggstart tidigast 2019

Nu kan man få sig en första titt på hur de tre broar som kommer att löpa mellan yttersta udden av Havshagen ända till Degerö kommer att se ut i detalj.

Här är de nyaste bilderna på Kronbroarna. Fler bilder hittar man på stadens sajt www.uuttahelsinkia.fi.
Ännu i fjol hette det ännu att byggstarten för de tre broarna är 2018, men det stämmer inte längre. Lauri Hänninen som är kommunikationsplanerare på byggnadsverket i Helsingfors berättar att man kan börja bygga tidigast 2019.
– Vi har inte varit sysslolösa. Vi väntar bland annat på att få en del planer godkända. När exakt man kan börja bygga beror också på fåglarnas häckningstider och havsöringarnas vandringar, säger han.
Av den sistnämnda anledningen kan man heller inte säga exakt när det stora projektet kommer att vara klart då man inte kan bygga året runt.
En annan sak som man måste beakta är de båtburna bränsletransporterna till och från Hanaholmens kraftverk. De kommer att upphöra först sommaren 2024. Först då kan man bygga klart bron mellan Havshagen och Knekten.
På hemsidan för broarna står det att de kommer att stå klara 2025 och att trafik på hela sträckan kommer att köra i gång året efter. Men de årtalen ser främst ut att vara riktgivande i nuläget.
Sammanlagt blir det tio kilometer spårväg från centrum av Helsingfors till Degerö. Broarna kommer att byggas etappvis på grund av att man beaktar miljön.
Kronbroarna kommer att löpa sträckan Havshagen-Sumparn-Högholmen–Kronbergsstranden. Lauri Hänninen tycker att vi alltför lätt glömmer hur stort projekt det egentligen handlar om. Sammanlagt kommer man att kunna gå, cykla och åka spårvagn i tio kilometer med start från Helsingfors centrum.
Om man noga vill studera eller kommentera Kronbroarna kan man ta sig antingen till byggnadskontoret på Elimägatan 5 eller till stadshusets registratorskontor på Norra Esplanaden 11-13. Där finns gatuplanerna fram till den 2 maj. Alla planer finns också på webben.
Nämnden för allmänna arbeten tar ställning till Helsingforsbornas respons i maj.
Så här visionerar man på Helsingfors stad att Kronobroarna kommer att se ut i framtiden.
Läs också:
Kronbroarna godkändes – trots höga kostnader
"Måste finnas vissa begränsningar för hur dyrt man får bygga"

ANDRA LÄSER