Saara Kanto blir ny metroboss – valdes till vd för HST på ett drygt år

Diplomingenjör Saara Kanto har valts till ny vd för Helsingfors stads trafikverk HST. Det handlar om en visstidsanställning på ett drygt år och vd:s huvudsakliga uppgift är att sköta om metrotrafiken.

Helsingfors stads trafikverk ansvarar numera endast för metrotrafiken, de övriga delarna av kollektivtrafiken ingår i bolaget Huvudstadsregionens Stadstrafik.
Petra Miettinen
21.03.2022 19:45
Tjänsten som HST:s vd på viss tid, fram till den 30 juni 2023, lockade bara två sökande och Saara Kanto valdes till tjänsten efter intervjuer. Kanto är diplomingenjör från Tammerfors Tekniska Universitet där hon avlagt examen inom byggnadsteknik 2014. För tillfället genomgår hon ett vidareutbildningsprogram som fokuserar på spårvagnars roll i stadsplaneringen. Hon har tidigare jobbat som projektchef vid Helsingfor stads ekonomi- och planeringsavdelning.
Trafikverkets vd ansvarar främst för metrotrafiken samt för metrotågen och förvaltningen av metrolinjen. Tjänsten är på viss tid för att kollektivtrafiken i Helsingfors omstruktureras inom de närmaste åren. Redan vid årsskiftet flyttades all annan kollektivtrafik förutom metron till aktiebolaget Huvudstadsregionens Stadstrafik.
Det är Helsingfors stadsstyrelse som har utsett Saara Kanto till vd för HST.

ANDRA LÄSER