Inte ovanligt att gravida diskrimineras

Problemet gäller i synnerhet visstidsanställda unga kvinnor som är i början av sin karriär.

I jämställdhetslagen föreskrivs om förbudet mot diskriminering på grund av kön. I arbetslivet är det förbjudet att utan ett godtagbart skäl försätta en arbetstagare eller arbetssökande i en mindre fördelaktig ställning än andra på grund av kön. Diskriminering på grund av graviditet anses vara diskriminering på grund av kön.
Även om graviditetsdiskriminering förbjuds i lagen kontaktas Tehy hela tiden på grund av att arbetsgivare inte har förnyat visstidsanställningar för gravida anställda. Det är typiskt att arbetstagare låter anställda ha visstidsanställningar i flera år och när kvinnan sedan meddelar om graviditet förnyas anställningen inte. Tehy bestrider årligen tiotals fall angående graviditetsdiskriminering och i de flesta uppnås förlikning eftersom brott mot jämställdhetslagen är känsligt för arbetsgivare inom den kvinnodominerade branschen.
Problemet gäller i synnerhet visstidsanställda unga kvinnor som är i början av sin karriär och som inte vågar ta upp frågan av rädsla för att förlora sitt arbete. Det är kanske därför de flesta diskrimineringsfall inte kommer fram.
Graviditetsdiskriminering är ett ihållande fenomen och arbetsgivarna vet att det är förbjudet att diskriminera någon på grund av graviditet, men trots det förnyas anställningar inte under familjeledigheter. I de mest drastiska fallen välkomnar arbetsgivaren den anställda tillbaka efter familjeledigheterna.
Särskilt oroväckande är att diskriminering förekommer inom den offentliga sektorn. Arbetsgivarna borde ta graviditetsdiskrimineringen på allvar eftersom det är dyrt med rättegångar på grund av graviditetsdiskriminering.

Millariikka Rytkönen

ordförande, Tehy

ANDRA LÄSER