Misstänkt kartell: Kommuner i Östnyland försöker undvika höjda löner

Kommunerna i Östnyland har sinsemellan diskuterat att inte lönekonkurrera med varandra inom social- och hälsovården. I praktiken handlar det om yrkesgrupper med personalbrist som socialarbetarna. Socialarbetarfacket Talentia misstänker att det kan vara frågan om en lönekartell.

Då de kommande vårdområdena tar över social- och hälsovården av kommunerna om ett drygt år, börjar de kommunalt anställda jobba för de nya områdena i stället för kommunerna. Överallt i landet pågår förberedelser inför övergången till det nya systemet.

ANDRA LÄSER