Minister Henriksson vill få de ovaccinerade att tänka om – covidintygets roll växer

Regeringen tar till allt fler åtgärder för att få de ovaccinerade att tänka om. Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) hoppas att åtgärderna ska ha effekt så att regeringen inte blir tvungen att dra i den omtalade nödbromsen.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson säger att covidintyget möjliggör ett rätt så normalt liv. Akrivbild.
Utöver nya anvisningar till regionerna ledde regeringens långa förhandlingar om coronaläget i tisdags till ett flertal andra beslut.
Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) säger att mötets längd på över fem timmar berodde på att listan över saker som skulle behandlas var lång, inte på oenighet inom regeringen.
Hon är nöjd över regeringens beslut att uppmana regionerna att införa allt striktare coronabegränsningar.
– Regeringens klara besked är att man ute i regionerna måste ta i användning den verktygslåda som finns, och att covidintyget är nyckeln till att folk får tillträde till restauranger, tillställningar och evenemang, säger Henriksson.
Henriksson säger att regeringen var tvungen att ta till nya åtgärder eftersom coronasiffrorna i landet stiger i rask takt och trycket på sjukvården ökar dag för dag.

Vaccinering nyckeln till tillträde

Ifall regionförvaltningsverken beslutar att införa begränsningar som gäller nya evenemangstyper och platser, kommer covidintygets användningsområde naturligt att utvidgas.

Är det baktanken med de nya anvisningarna?

– Regeringens mål är att hålla samhället så öppet vi kan och det möjliggörs tack vare covidintyget. Men visst är det samtidigt ett sätt att visa för finländarna att vaccinering ger möjlighet till att leva ett rätt så normalt liv.
Henriksson hoppas att de omkring 640 000 finländare över 12 år som fortfarande är ovaccinerade ska inse att det är värt att ta vaccinet, både av hälsomässiga skäl och för att kunna delta i aktiviteter ute i samhället.
Om smittsiffrorna fortsätter att skjuta i höjden kan det bli aktuellt för regeringen att dra i den omtalade nödbromsen. Henriksson betonar dock att vi inte befinner oss vid den punkten än. Nödbromsen skulle innebära att regeringen tar över ansvaret och beslutar om nationella coronabegränsningar.
– I så fall kan vi bli tvungna att ta till begränsningar där inte ens covidintyget kan hjälpa, men jag hoppas verkligen att vi inte behöver se en sådan situation.

Vård endast av vaccinerad personal

Ett annat beslut som regeringens förhandlingar ledde till var bland annat att den riksomfattande rekommendationen om distansarbete åter behövs. Rekommendationen ska gälla alla områden där samhällsspridning förekommer. Statsrådet har för avsikt att fatta ett principbeslut i frågan på torsdag.
Regeringen var också enig om att beredningen av lagförslaget som ska garantera att sjukhuspatienter inte vårdas av ovaccinerad vårdpersonal framskrider.
Henriksson säger att det råder stor enighet bland regeringen att ingen patient ska behöva känna sig orolig över att bli vårdad av någon som inte vaccinerat sig.

Ny lagparagraf under arbete

För att säkerställa detta bereder Social- och hälsovårdsministeriet en ny paragraf till lagen om smittsamma sjukdomar. Paragrafen skulle göra det möjligt att kräva att arbetsgivare inom social- och hälsovården ser till att personal inte kan utsätta patienter för en smittorisk.
Regeringens proposition ska enligt planen överlämnas till riksdagen nästa vecka. I propositionen föreslås en övergångsperiod på en månad. Den är till för att arbetsgivare ska hinna ordna tjänsterna på lämpligt sätt. Dessutom ska ovaccinerade anställda ha möjlighet att vaccinera sig innan de nya bestämmelserna börjar gälla.
Det är dock oklart med vilken tidsplan riksdagen kommer att behandla förslaget.
ANDRA LÄSER