Skräddarsytt träningsprogram kan hjälpa postcovidpatienter

Kvarstående hälsoproblem efter covidsmitta kan vara både svåra och långvariga. Ny forskning ser ändå potential i motionsprogram. 

Motion kan vara ett sätt att komma över postcovid. Men man ska inte  försöka för mycket, för snabbt, säger forskare Markus Perola. 
Vera Arhippainenvera.arhippainen@hbl.fi
25.12.2022 05:01 UPPDATERAD 25.12.2022 07:05
Ännu existerar ingen känd medicinsk behandling för långvarig covidinfektion. Metoderna som finns till hands är symtomatiska, rehabiliterande och pedagogiska.
Men det i sig behöver inte betyda att de inte är effektiva. Forskare i Leeds har kommit fram till att postcovidsymptomen kan reduceras med rätt träningsprogram.
Träningen går ut på att man successivt bygger upp sin fysiska kondition. Till en början innebär det milda stretch- och andningsövningar som sedan långsamt övergår i motionsaktiviteter som personen klarade av före covidsmittan. 
I forskningen genomfördes programmet på bara sex veckor. 

Så här gick programmet till

31 personer med postcovid deltog i ett sex veckor långt återhämtningsprogram som utvecklas för Världshälsoorganisationen (WHO).
Innan programmet startade rapporterade personerna att de i genomsnitt "kraschade" tre gånger i veckan och lämnades fysiskt, känslomässigt eller kognitivt utmattade efter mild fysisk eller mental ansträngning.
Programmet har fem aktivitetsnivåer. Den första fasen innebär andningsövningar och stretching. Den femte fasen är redan aktiviteter som patienterna klarade av innan de blev sjuka.
Patienterna stanna på varje nivå i minst sju dagar och skulle inte överanstränga sig. De kunde bara gå vidare till nästa fas om deras tillstånd stabiliserades.
Programmet följdes hemma, men de höll kontakt med läkare för att kontrollera sina framsteg. 
De sex veckorna resulterade inte bara i färre utmattningsepisoder, från tre i veckan till bara en, men patienterna upplevde också förbättringar i aktivitetsnivåer och livskvalitet. 
Källa: Journal of medical virology
Enligt forskningsprofessor Markus Perola på Institutet för hälsa och välfärd (THL) är det här en fullt verklig metod som egentligen redan är i användning också i Finland.
– Många läkare rekommenderar fysioterapi och träning för postcovid. Men det är viktigt att ta hjälp av yrkeskunniga fysioterapeuter i aktiviteten om symptomen är allvarliga, säger han.
Det lönar sig inte att stressa och försöka för mycket, för snabbt. Samtidigt är det också viktigt att inte bara vänta ut det liggande på sängen, menar han. 

Svårt att forska i postcovid

Det är inte ovanligt för en infektionssjukdom att leda till långvariga symptom. Det som är avvikande för coronaviruset är att hundratals miljoner personer har insjuknat under ett relativt kort tidsspann. 
Antalet postcovidpatienter är alltså högt fastän andelen som får långvariga symtom kanske är liten.
På global nivå har tusentals studier genomförts om postcovid, men genombrotten har varit sparsamma.
Sjukdomen är besvärlig och manifesteras i varierande svårighetsgrad. De vanligaste symtomen är trötthet, värk, andfåddhet och kognitiva problem.
– För en del är det enda symptomet en hosta som varat i månader, för andra är det en totalt invalidiserande sjukdom. Samma individ kan också ha olika symtom vid olika tidpunkter, säger Perola.

Postcovid-symtom

Andningsbesvär
Fatigue eller förlamande trötthet
"Hjärndimma" – problem med att fokusera
Återkommande feber
Förhöjd vilopuls och hjärtklappning. De som är svårast sjuka kan ha svårt att sätta sig upp eller stå en längre tid.
Brännande känsla i hals och bihålor
Synstörningar
Lukt- och smakbortfall
Mag- eller tarmproblem
Symtomen kan variera över tid
Det finns heller inga allmänt accepterade test för att utreda om man lider av postcovid, bara läkare som ställer diagnosen. Enligt Perola är det är till och med möjligt att det handlar om flera olika sjukdomar.
På grund av det här kan han inte ens med säkerhet säga hur många i Finland som har eller har haft postcovid.
– Vi är alla överens om att det är ett verkligt fenomen, men att veta hur utbrett det är väldigt svårt att svara på, säger han.
Att få corona flera gånger verkar öka ens chanser att få postcovid. Somliga har inte fått det första gången men nog sedan den andra.

Varför får vissa postcovid?

Det verkar som om de som får svår coronasmitta också är de som med större möjlighet får postcovid. Å andra sidan finns det också de som inte uppvisat symtom alls men som sedan blir långtidssjuka. 
– Att få corona flera gånger verkar öka ens chanser att få postcovid. Somliga har inte fått det första gången men nog sedan den andra, säger Perola.
Det är flera äldre som drabbas, men äldre personer har också i högre utsträckning fått svår corona. I viss mån också fler kvinnor än män, men man ska vara försiktig med att generalisera, varnar Perola. 

Finns det några förebyggande insatser?

– Tyvärr har jag bara ett tråkigt svar: handhygien, vaccin, och att undvika att bli smittad.

ANDRA LÄSER