Tove Janssons bildkonst ställs ut på Didrichsen

Utställningen Tove Jansson – Att måla är det viktigaste visas på Didrichsens konstmuseum våren 2021. Utställningen presenterar Tove Janssons karriär som bildkonstnär.

HBL
13.01.2021 15:45 UPPDATERAD 13.01.2021 16:44
Didrichsens konstmuseum presenterar Tove Janssons karriär som bildkonstnär. Utställningen tar fasta på utgångspunkterna för konstnärskapet och vilken inverkan familjen och konstnärskretsen hade på Tove Janssons konstutövande.
Tove Janssons arbeten kompletteras med verk av personer som stod henne nära, bland dem Sam Vanni, Eva Cederström, Ina Colliander och Tuulikki Pietilä.
Kärnan i utställningen utgörs av verk som lånats ur Moomin Characters Oy Ltd:s samlingar, med kompletteringar från musei- och privata samlingar.
Utställningen Tove Jansson – Att måla är det viktigaste visas 13.3.-30.5.2021.
Didrichsens konstmuseum är stängt till och med 31.1.2021. Därefter visas utställningen Vincent van Gogh – Vägen till konstnär fram till 28.2.2021.

ANDRA LÄSER