Insändare: HRT:s chaufförer har attitydproblem

25.09.2022 16:16
Jag har sett mycket dåligt uppförande bland chaufförerna då jag använt HRTs bussar, bland annat en ung chaufför som talade det ena privata mobilsamtalet efter det andra. Han körde vårdslöst och lyckades även köra mot rött ljus. Jag skrev till bussbolaget och bad att de ännu en gång skulle tala om för sina chaufförer att det är förbjudet, eftersom jag så ofta har sett det då jag åker. Bolaget ville veta vilken chaufför det var, men jag ville inte utsätta honom för problem och hade önskat att de tagit upp det allmänt med sin personal.
Nyligen satte en nyfinländare ut sin hand för att stoppa bussen, men den tänkte köra förbi. Då han frågade varför bussen inte tänkte stanna sade chauffören att han inte sett att mannen satt ut sin hand, men jag såg det. Då mannen och en gammal dam skulle stiga av vid nästa hållplats öppnades inte mittendörren, och då mannen bad om det svarade chauffören att framdörren är öppen. De måste då söka sig fram till den. Trots detta tackade mannen för färden!
En hållplats senare öppnades mittendörren, och då jag kort därpå skulle stiga av öppnades den också. Jag frågade chauffören varför den inte öppnades då mannen skulle stiga av och fick svaret att det var en gammal buss, och att tekniken ibland strejkade. Vi visste båda att han ljög. Jag sade att mannen hade satt ut handen vid busshållplatsen, men chauffören sa att han inte sett det och att det var på passagerarens ansvar att visa tydligt stopp.
Eftersom jag var den sista att stiga av hade vi en längre diskussion om chaufförens uppgift. Han sade att det inte räcker med att sträcka ut handen. Man måste också vifta med den! Jag ansåg att om chauffören var osäker skulle han för säkerhets skull stanna. Dessutom brukar en överväldigande majoritet av dem som väntar vid en hållplats ta bussen, i synnerhet som endast en buss använder linjen. Chauffören påstod att det lätt uppstår farliga situationer om bussen stannar i onödan! Hur är det då den stannar för att ta upp passagerare? Jag borde ha anmält denna chaufför, men eftersom han inte verkade ha mycket förstånd och uppträdde artigt mot mig hoppas jag att han skall akta sig i fortsättningen.
Jag har ofta sett bussar som inte ännu har startat från hållplatsen, men vägrar öppna dörren då någon knackar på fastän det inte finns någon trafikfara, samt människor som springer till bussen och ett par meter från hållplatsen viftar för att visa att de vill med, men bussen väntar inte den sekund som skulle behövas. För ett par veckor sedan såg jag en dam med rollator som satte handen i vädret för att stanna bussen, men chauffören trodde kanske att hon hälsade då armen var i fel riktning!
Jag anser att många chaufförer nu för tiden har ett attitydproblem. De är inte diktatorer utan ”folkets tjänare”. HRT borde ta itu med detta så vanliga uppförande.
Carin Wickström, Esbo

ANDRA LÄSER