Vargproblem på grund av oförstånd

Vi har enorma ekonomiska och sociala problem att kämpa med i dag. Måste vi då ytterligare dras med kostnader och obehag som vargen orsakar?

Nu har får, kanske redan hela femtio stycken blivit dödade av några vargar i Kalajoki. Fårfarmaren har tidigare mistat trettiosju får på grund av varg. I juli rev vargar åtta får i Pöytis, alldeles invid ett bostadshus. Med en växande vargstam är det bara en tidsfråga tills det första människooffret rapporteras.
Vi har enorma ekonomiska och sociala problem att kämpa med i dag. Måste vi då ytterligare dras med kostnader och obehag som vargen orsakar?
Till skillnad från coronagisslet, som har drabbat stora delar av världen och även oss utan vår egen förskyllan, är vargproblemet i Finland ett resultat av somligas oförstånd. Det är främst politiker och anhängare av De gröna samt vissa andra miljöaktivister som ligger bakom det fatala beslutet att freda vargen. Dessutom har många tjänstemän i sin maktfullkomlighet tolkat alla direktiv till sin egen och vargarnas förmån, mot majoritetens intressen. En liten klick har lyckats topprida hela samhället i den här frågan.
Nu borde till exempel SFP våga ta upp saken medan det ännu går att göra något. Alla vargar inom områden som är bebyggda eller där det bedrivs jordbruk och boskapsuppfödning borde skjutas. Då skulle vi vara tillbaka i den fridfulla situation som rådde under största delen av 1900-talet.
Vargprofeter som Bernt Nordman borde inse sitt misstag och backa. En livskraftig vargstam i södra och västra Finland räddar inte klimatet eller jorden från utsugning. Tvärtom gör den livsmedelproduktionen ineffektivare och belastar även på annat sätt ekonomin. Fredandet av vargen gör miljörörelsen en björntjänst och leder till att respekten för myndigheterna på sikt kan luckras upp.
Att låta vargar äta upp får, som ger oss mjölk och kött (och därtill material till kläder) är verkligen inte klimatsmart livsmedelsproduktion!

Jan-Erik Ingvall

Helsingfors

ANDRA LÄSER