Klimatutsläppen minskade i huvudstadsregionen men inte i trafiken

Klimatutsläppen minskade med fyra procent i huvudstadsregionen i fjol. Fjärrvärmen är fortfarande den största klimatboven, medan trafiken är näst störst.

HBL
24.05.2019 15:03
Städerna i huvudstadsregionen lyckades inte minska på utsläppen från trafiken, som i fjol var på ungefär samma nivå som året innan. Däremot minskade utsläppen från fjärrvärmeproduktion, el, sophantering, industri och arbetsmaskiner något. Sammanlagt släppte städerna i huvudstadsregionen ut ungefär 4,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2018, rapporterar Helsingforsregionens miljötjänster.
Störst är utsläppen från fjärrvärmeproduktionen, där användningen av stenkol minskade men fortfarande är betydande. En del av stenkolen ersattes i fjol med naturgas och användningen av biobränslen ökade en aning. Andelen förnybara bränslen i fjärrvärmeproduktionen ökade med en procentenhet och är nu 15 procent.
Per man sjönk utsläppen mest i Vanda av huvudstadsregionens städer, ungefär sex procent, medan de andra kom snäppet efter. Sedan 1990 har utsläppen per man sjunkit med 41 procent i hela huvudstadsregionen.
Beräkningarna beaktar inte indirekta utsläpp från till exempel matproduktion som sker utanför regionen.

ANDRA LÄSER