Din katt och du lever i en skändlig relation nedlusad av problematiska förfaranden

Sätter man sig in i den verklighet vi skapat för djuren – också keldjuren – är det lätt att bli överväldigad av dess skändlighet.

Helen Korpak
06.02.2022 07:45 UPPDATERAD 07.02.2022 11:40
Guldfiskar med ögonen groteskt på skaft, hundar med kranier för små för hjärnan de är avsedda att inhysa, lockiga raskatter som tillkommit genom strategisk inavel: människans förhållande med sina sällskapsdjur är präglat av maktutövande på alla plan, vilket illustreras av de grymma absurditeter vi utsatt dem för i estetikens namn. Sätter man sig in i den verklighet vi skapat för djuren är det lätt att bli överväldigad av dess skändlighet. Samtidigt har de flesta människor starka emotionella reaktioner på kritisk diskussion kring våra skyldigheter gentemot jordklotets övriga invånare, men så handlar det ju också indirekt även om kultur, om mat, ja till och med om kärlek.

ANDRA LÄSER