Återuppför Selim A. Lindqvists saluhall vid Kaserntorget

Det är trots allt det vilda i de omgivande jugendhusen som ger Kaserntorget dess prägel. Det är dags för beslutsfattare och arkitekter att visa mod, skriver Tapani Ritamäki.

Tapani Ritamäki.
Det blev inga protester när arkitekterna Heli Ijäs och Lauri Pajamies ”parhus” vid Kaserntorget i Helsingfors revs häromåret. Kanske kände folk bara lättnad över att två anonyma lådor byggda 1961 och 1969 försvann. De var typiska exempel på 60-talets nollarkitektur, byggda för ingen mindre än Byggnadsverket, som borde ha vetat bättre än att röja undan Grahn, Hedman & Wasastjernas bostadshus från 1897, som ändå var först på plats. Med sina torn och tinnar var det slottet antagligen ett hatobjekt för 60-talets radikala arkitekter och historielösa byggnadsverk.
ANDRA LÄSER