Estland rasar över Finlands reserestriktioner

Estlands premiärminister Kaja Kallas kallade Finlands ambassadör Timo Kantola till överläggningar på fredagen.

Estlands premiärminister Kaja Kallas kallar de finska reserestriktionerna oproportionerliga. Foto: Johanna Geron/Lehtikuva
04.06.2021 20:14 UPPDATERAD 04.06.2021 20:17
Finlands beslut att förlänga reserestriktionerna och endast tillåta vissa arbetsresor över Finska viken har väckt ett ramaskri i Estland. Landets regering och parlamentet Riigikogus toppolitiker är på krigsstigen.
"Den finska regeringens beslut på torsdagen lindrar till vissa delar situationen för många estländare som jobbar i Finland, men att bara tillåta arbetsresor med flygplan gör det inte möjligt att återgå till ett normalt liv", säger Kallas i ett pressmeddelande.
Kallas förundrar sig över Finlands beslut att prioritera ett transportmedel framom ett annat. Största delen av de estniska gästarbetarna reser mellan Tallinn och Helsingfors med fartyg.
"Det finns inga epidemiologiska skäl för det här beslutet", säger Kallas.
Kallas understryker att smittläget har förbättrats avsevärt samtidigt som vaccinationstäckningen stiger stadigt i bägge länder.
De nuvarande reserestriktionerna begränsar estniska medborgares arbetsresor med fartyg från Tallinn till Helsingfors. Foto: Tallink Silja/SPT

"Oproportionerliga restriktioner"

Den epidemiologiska situationen i Estland är trots det fortsatt svår. På fredagen var den estniska incidensen 127,7 uppger Estlands hälsovårdsmyndighet Terviseamet då motsvarande siffra i Finland är 35,2. Incidenstalet mäter antalet smittfall per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna.
"Estland har erbjudit olika lösningar för att trygga resenärernas säkerhet med hjälp av digitala register på vaccinationsintyg", säger Kallas.
Enligt Kallas är de finska reserestriktionerna oproportionerliga och motsvarar inte EU:s riktlinjer om den fria rörligheten.
Timo Kantola, som är Finlands ambassadör i Tallinn, träffade premiärminister Kallas på fredagen.
"Estlands premiärminister meddelade att landets regering inte är nöjd med det beslut som den finska regeringen fattade på torsdagen", säger Kantola i en intervju för det estniska public service-bolaget ERR.
Enligt ERR har Estlands och Finlands bilaterala relationer tagit skada av tvisten om reserestriktionerna.
"Vi måste komma ihåg att vi har starka historiska band mellan våra länder. Jag tror inte att den här tvisten påverkar vårt långa samarbete", säger Kantola.
Yle var först ute med nyheten.
Estlands premiärminister Kaja Kallas kallar de finska reserestriktionerna oproportionerliga. Foto: Mikael Sjövall/SPT

ANDRA LÄSER