Fler ville till Brändö och Tölö gymnasium

Fler sökte till Brändö och Tölö gymnasier i år än i fjol, medan Gymnasiet Lärkan fick färre ansökningar än året innan. I huvudstadsregionen är det fortfarande svårast att komma in i Lärkan och Gymnasiet Grankulla samskola, tätt följda av Mattlidens gymnasium.

Intresset för Tölö gymnasium har ökat.
Intresset för Tölö gymnasium har ökat, sedan en lite trög start efter fusionen mellan Norsens gymnasium och specialiseringslinjerna i Tölö för ett par år sedan. Tredje gången gillt har antalet sökande med Tölö gymnasium som förstahandsval nu stigit med över femtio procent vid den allmänna linjen och rejält också vid specialiseringslinjerna. Totalt har antalet förstahandssökande till Tölö gymnasium stigit från 87 i fjol till 130 i år.
– Det beror säkert på många olika saker. Kanske vi blivit mer kända då fler har gått i den nya skolan och ordet har spridits att det här är en bra skola. Kanske vi också har blivit lite bättre på att marknadsföra oss. Första året fanns ju dessutom ännu inte så mycket att visa upp eller falla tillbaka på, men nu har vi kommit i gång. Vi är en skola i mycket stark utveckling, säger rektorn för Tölö gymnasium Marina Sjöholm.
Det lägsta medeltalet bland de antagna i år är 7,33 vid den allmänna linjen, mot 7,0 i fjol. Helsingfors stad har ett allmänt krav på minst 7,0 i medeltal för nya gymnasieelever.
– Men också de som inte har så höga betyg klarar sig bra hos oss. Vi har jätteengagerade lärare och elever, säger Sjöholm.

Satsat på marknadsföringen

Också i Brändö gymnasium kan man glädja sig åt att intresset för skolan har ökat. Också här steg medeltalsgränsen från 7,0 i fjol till 7,42 i år. Antalet sökande med Brändö gymnasium som sitt förstahandsval ökade från 122 sökande i fjol till 158 i år. Hela 53 personer sökte till gymnasiets idrottslinje som har 15 platser. Många av dem hade den allmänna linjen som andrahandsval.
Skolan har aktivt gått in för att satsa på att marknadsföra sig, berättar rektorn Mikael Nyholm.
– Det har varit en helt medveten drive, och vi har haft en särskild arbetsgrupp som funderat på marknadsföringen. Vi har haft driftiga elever och lärare som informerat och presenterat och vi har varit aktiva på sociala medier, säger Nyholm.
Också lilla Helsinge gymnasium i Vanda har haft fler sökande än tidigare, och medeltalsgränsen har stigit. De flesta kommer från det egna högstadiet, och rektorn Johanna Blomstedt tror att man helt enkelt lyckats övertyga eleverna i högstadiet bättre än tidigare.
– Tidigare har fler tänkt att de vill bort, nu är det fler som valt att stanna.

Tre i topp

Fortfarande är det ändå Gymnasiet Lärkan, Gymnasiet Grankulla samskola och Mattlidens gymnasium som har fler sökande med skolan som förstahandsval än de har platser, om man inte räknar med linjerna med specialinriktning. Det syns också i medeltalsgränsen – 8,08 i Lärkan och Grankulla och 8,0 i Mattliden.
Antalet förstahandssökande till Lärkan har ändå minskat med ungefär 30 sedan i fjol. Det tar rektorn Magnus Westerlund med jämnmod.
– Svårt att säga exakt vad det beror på – en del vill till samma skola som kompisen, andra går efter skolans goda rykte. Många väljer också utifrån var de är bosatta, och då beror det ju på var de svenskspråkiga familjerna råkar bo. Det kan också hända att vi nu har lite färre sökande västerifrån, då Esbo och Grankulla ju har två väldigt populära gymnasier också.
I Helsingfors är det ändå Lärkan som också i år är stjärnan. Westerlund hänvisar till långt och gediget arbete och brett kursutbud. Goda kommunikationer spelar också in, liksom de goda resultaten i studentskrivningarna. Men, påminner Westerlund, skolan är trots allt inte så stor:
– Ganska små variationer kan åstadkomma rätt stora svängningar. Det viktiga är att alla ungdomar är våra gemensamma ungdomar, och vi ska ta hand om dem alla.

Svårast komma in i Grankulla och Lärkan

3 270 personer sökte i år till svenskspråkig gymnasie- eller yrkesutbildning i hela landet.
Av dem har 97,8 procent fått en studieplats.
1 890 sökte i första hand till gymnasium och 1 067 till yrkesutbildning.
De sökande anger fem preferenser för sina val. Av gymnasierna i huvudstadsregionen har Brändö gymnasium flest förstahandssökande (158), av vilka en tredjedel sökt i första hand till idrottslinjen. Strax därefter kommer Mattlidens gymnasium (148), Gymnasiet Lärkan (147) och Gymnasiet Grankulla samskola (137), som ligger ganska jämnt. Tölö gymnasium hade 130 förstahandssökande, Kyrkslätt gymnasium 48, Helsinge gymnasium 43, Sibbo gymnasium 37 och Rudolf Steinerskolan 15.
Medeltalsgränserna i huvudstadsregionen var i år 8,08 i Gymnasiet Lärkan och Gymnasiet Grankulla samskola, 8,0 i Mattlidens gymnasium, 7,42 i Brändö gymnasium, 7, 33 i Tölö gymnasium, 7,0/7,17 i Kyrkslätt gymnasium, 7,0 i Rudolf Steinerskolan och 6,92 i Helsinge gymnasium.

ANDRA LÄSER