Arbetsgrupp: Valfrihet också i specialistvården

Den arbetsgrupp som dryftar valfriheten inom social- och hälsovården föreslår att valfriheten ska omfatta strikt definierad specialiserad sjukvård. Det skulle bland annat kunna handla om operationer som planeras på förhand.

Mor och dotter i väntrummet på en läkarstation i Helsingfors.

Enligt arbetsgruppen skulle staten i egenskap av finansierare besluta vilka tjänster som omfattas av valfriheten. Staten skulle också få bestämma på vilka grunder man kan bli serviceproducent och hur ersättningsprinciperna för producenterna och klient- och patientavgifterna ska se ut. Ersättningarna och avgifterna skulle vara de samma oberoende av producent.

Landskapen skulle säkerställa att alla invånare får den social- och hälsovård de behöver.

Arbetsgruppen, som leds av professor Mats Brommels, överlämnar en mellanrapport till familje- och omsorgsminister Juha Rehula (C) i dag.

Omläggningarna är en del av reformen av social- och hälsovårdsystemet. Det är meningen att Brommels grupp ska ha sitt slutliga förslag klart i slutet av maj.

ANDRA LÄSER