Festivalen för tystade röster har alltjämt en viktig funktion att fylla

Det fanns absolut inget kvalitativt halvdant över verken som hördes på Kokonainen-festivalen i fredags. Tvärtom skulle musiken förtjäna att höras oftare, skriver Wilhelm Kvist.

Spelande sopranen Piia Komsi tolkade Heinz-Juhani Hoffmanns krävande sånger med inlevelse och tolkningsmässig suveränitet.
Kokonainen-festivalen i Janakkala söder om Tavastehus har på bara några år mutat in en försvarlig plats på den inhemska kammarmusikfestivalkartan.

ANDRA LÄSER