Valhörna: Nyckeln till välfärd är energi

07.03.2023 15:13
Inget har diskuterats så livligt under vintern som elpriset. ”Hurdant elavtal har du?”, skulle få ha frågat för ett år sedan. Under nästa riksdagsperiod är det viktigt att fatta sådana beslut att vi kan undvika den kris vi haft i vinter.
Med en stabil och långsiktig politik vågar energibolagen investera. Ett tillräckligt utbud på el gör priset konkurrenskraftigt. De närmaste tre åren byggs 1 000 MW vindkraft till per år. En välkommen ökning, men det räcker inte. Samhället elektrifieras, vilket kräver ytterligare kapacitet.
Kärnenergilagen bör förnyas så att små modulära reaktorer kan byggas. Myndigheterna behöver mera resurser, så att tillståndsköerna för vindkraft blir kortare. En kraftig utbyggnad av fossilfri energi lockar annan industri och flera arbetsplatser till Finland. Det blir nyckeln till fortsatt välfärd i vårt land.
Kristian Rehnström, SFP, Nyland

ANDRA LÄSER