Soini: Säkerhetsläget i Östersjön svårare än på åratal

Utrikesminister Timo Soini säger att säkerhetsläget kring Östersjön är svårare än vad det har varit på åratal.

– Det finns risk för en ond cirkel i Östersjön, säger Timo Soini, nyss hemkommen från Afghanistan.
Nyheterna om att Ryssland skickar korvetter utrustade med långdistansmissiler som kan förses med kärnstridsspetsar väcker tankar hos utrikesminister Timo Soini (Sannf), nyss hemkommen från en tjänsteresa till Afghanistan. Vid presskonferensen efter Afghanistanresan frågar HBL Soini hur han ser på att Ryssland sänder två moderna örlogsfartyg till Östersjön. Från sin position i Östersjön kan fartygen nå stora delar av Europa.
– Jag är inte oroad över Finlands säkerhet och ser att det handlar om en manifestation likt den som då Nato beslutade sända trupper till Baltikum och Polen. Nu är det Rysslands tur att visa vad man går för, säger Soini.
Han menar att det ännu återstår att se var korvetterna placeras i slutändan. Det är fullt möjligt att de ännu hamnar i Syrien. Frågeställningen gäller också de Iskander-robotar som Ryssland nyss flyttade till Kaliningrad.
Nu måste man fråga sig vad som pågår och analysera vad händelserna signalerar, menar utrikesministern.
Soini påpekar att Finland till skillnad från vissa andra länder har fortsatt att föra en dialog med Ryssland, men samtidigt passar på att föra fram sitt budskap.
– Jag har ofta sagt till Lavrov (Sergej Lavrov, Rysslands utrikesminister) att vi inte godkänner annekteringen av Krim eller vad som sker i Donbass och han lyssnar. Sällan löser man saker genom att undvika kontakt och bara suras.
Soini är av samma uppfattning som president Sauli Niinistö om att det finns en risk för en ond cirkel i Östersjön.
– Det går inte att utesluta. Då insatserna höjs ökar risken för olyckor. Alltid om det kommer in nya element i bilden är det skäl att se allvarligt på saken. Finland måste vara på alerten varje dag. Det må sedan gälla luftrumskränkningar eller annat.

Svensk politiker: Reell risk för krig

I Sverige har de ryska korvetterna som gått in i Östersjön orsakat mer högljudda reaktioner bland politiker. Ordföranden för försvarsutskottet i Sveriges riksdag, Allan Widman (L), säger intervjuad av SVT "att det finns en reell risk för krig och att Sverige måste agera och det snabbt".
Svenska statsministern Stefan Löfven (S) håller däremot inte med Widman.
– Man får inte göra det så dramatiskt och tro att vi är direkt hotade, säger Löfven till SVT.
ANDRA LÄSER