Utan landsbygd skulle ingen stad existera

Det är landsbygden som är närande och levererar vatten, livsmedel, byggmaterial och bränsle.

Finlands naturskyddsförbunds verksamhet och kompetens är nu uppe för diskussion. Säkert har förbundet gjort mycket för att sprida upplysning om vår natur, men dessvärre har man också begått många dumheter. Bland de största är att man har ivrat för att vargstammen åter skall växa sig stark. Idén är helt oekologisk och innebär att man skändar fädernas arv – ett praktiskt taget vargfritt Finland, där husdjur kan gå på bete och barnen kan färdas till skolan och sina hobbyer utan risk för att ofredas av rovdjur. Ekologisk husdjursproduktion innebär – just det – att djuren får röra sig fritt och gör vår miljö mångsidigare genom de växt-, insekt- och fågelarter som trivs på betesängar.
Att betona någon växt- eller djurarts egenvärde är helt emot naturens ordning. I naturen tävlar alla arter och individer med varandra och där råder den starkas lag. Naturen klarar sig alltid i en eller annan form – det har den ju gjort redan i miljoner år. Men människan klarar sig inte utan en frisk och sund natur, som ger henne det hon behöver: mat, vederkvickelse, råvaror. Därför bör vi sköta naturen med tanke på människans bästa.
Det är landsbygden som är närande och levererar vatten, livsmedel, byggmaterial och bränsle. Där finns också gruvor och andra råvaror. De stora metropolerna, som av många ekonomer och politiker påstås vara ”ekonomins motorer”, är i själva verkat mera tärande och parasiterande. I städerna föds visserligen många idéer – goda såväl som mindre lyckade – men utan landsbygd och landsbefolkning skulle ingen stad existera i längden.
Ingen idé kommer ned från himlen utan den föds i någons hjärna. Det vore intressant att veta, och en uppgift för en grävande journalist att ta reda på, vem som ligger bakom EU:s rovdjursdirektiv och vilka personer som aktivast stött implementeringen av det i vårt land. Ge vargskötselplanen ett ansikte! Tänk att ingen kommit på att vi borde få mammutarna och dinosaurierna tillbaka!
Vad vi behöver för att överleva är en levande, producerande landsbygd. För vårt välbefinnande behöver vi även områden med orörd, vild natur. Vargar i kulturlandskapet och skarvar och sälar där det idkas fiske klarar vi oss bättre utan!

Jan-Erik Ingvall,

Helsingfors

ANDRA LÄSER