EU-ja till handelsavtal med Singapore

Singapore är nästa land att få klartecken för ett nytt handelsavtal med EU, sedan EU-parlamentet sagt ja med bred marginal.Nu väntar nya handelsförhandlingar även med Mercosurländerna i Sydamerika.

Heidi Hautala och EU-parlamentets gröna partigrupp är inte nöjda med beslutet.
TT/Wiktor Nummelin
13.02.2019 19:28 UPPDATERAD 14.02.2019 11:05
Inom fem år ska i princip alla tullar bort mellan EU och Singapore, med hjälp av de nya handels- och investeringsskyddsavtalen.
– Jätteroligt. Det är återigen ett exempel på att vi sluter avtal med länder som delar vår syn på att man kan göra bra och öppna och rättvisa handelsavtal som bygger på multilaterala regler och att vi måste stå upp mot protektionism, säger EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström.

Kritiska röster

EU-parlamentets gröna partigrupp ruskar dock på huvudet.
"EU-kommissionen borde lära av misstag med tidigare avtal och närma sig handeln från ett socialt och miljömässigt perspektiv som prioriterar människor snarare än profit", skriver EU-parlamentsledamoten Heidi Hautala i en kritisk kommentar.

Mercosur på gång?

Singaporeavtalet är ett av många stora handelsavtal som EU fått igenom under de senaste åren. Cecilia Malmström har nu också förhoppningar om att komma vidare i diskussionerna med Mercosurländerna, trots stor ovisshet kring vad Brasiliens nye president Jair Bolsonaro har för avsikter.
– De håller på nu internt att koordinera sig inom den nya brasilianska regeringen och också mellan Mercosurländerna (Argentina, Paraguay och Uruguay). Vi kommer att ha en förhandlingsrunda i mitten på mars och då ska det bli intressant att höra vad den nya regeringen säger, säger Malmström.

EU:s handel med Singapore

Singapore är EU:s klart största handelspartner inom det sydostasiatiska frihandelsområdet Asean och står för ungefär en tredjedel av EU:s totala handel med området. Omkring 10 000 EU-företag har kontor i Singapore. Handeln 2017 uppgick till 53,3 miljarder euro när det gäller varor och 44,4 miljarder euro för tjänster.
När det nya handelsavtalet träder i kraft kommer 80 procent av all import från Singapore till EU blir tullfri, medan övriga tullar avskaffas inom tre till fem år. Singapore kommer i sin tur att slopa nuvarande tullar på exempelvis alkoholhaltiga drycker och förbinda sig att inte ändra den tullfrihet som redan i dag finns för andra EU-produkter.
Parterna är samtidigt överens om att använda och ömsesidigt godkänna internationella standarder för exempelvis motorfordon och läkemedel.
Källa: EU-kommissionen.

ANDRA LÄSER