OECD höjer global tillväxtprognos

Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD höjer sin prognos för global tillväxt till 3,9 procent både för i år och nästa år. Ökad handel och lyft för investeringar bidrar.

Stålfabrik i Clairton, Pennsylvania.
Tidigare räknade OECD:s ekonomer med en tillväxt på 3,6 procent under 2018 respektive 2019. Höjningen förklaras bland annat av positiva effekter till följd av president Donald Trumps skattereform, som drevs igenom i december i fjol.
Samtidigt varnar OECD för bakslag om det skulle bryta ut ett handelskrig i kölvattnet på Trumps beslut om tullar på stål och aluminium.
– Det skulle förstås hota återhämtningen. Vi ser verkligen detta som en betydande risk. Vi hoppas att det inte blir något av det, för det skulle vara ganska förödande, säger OECD:s chefekonom Alvaro Pereira.
USA:s tillväxt beräknas till 2,9 procent i år och 2,8 procent i år, varav 0,50–0,75 procentenheter kan härröras från skattereformen.
USA:s centralbank väntas när inflationen tar fart höja styrräntan fyra gånger i år, enligt Pereira.
OECD höjer även tillväxtprognosen för eurozonen till 2,3 procent i år och 2,1 procent 2019, vilket är 0,2 procentenheter högre än i senast föregående prognos för båda åren.
Den brittiska tillväxten beräknas dock stanna på 1,3 procent.
ANDRA LÄSER