En amerikansk spiritualitet

Arkitektoniskt är utställningen om videokonstnären Bill Viola en av Amos Rex mest lyckade hittills. Men den är också en utmattande upplevelse.

Bill Viola, Night Vigil, 2005, 2009. Bild ur Bill Violas installation Nattmässa (2005/2009).
Bill Viola (född 1951) har skapat videokonst hela sitt vuxna liv, nästan ett halvt århundrade. Under en kort period på 1970-talet assisterade han den knappt tjugo år äldre Nam June Paik, ofta kallad videokonstens grundare, men numera nämns de båda konstnärernas namn i samma andetag när det talas om genrens pionjärer.

ANDRA LÄSER