En amerikansk spiritualitet

Arkitektoniskt är utställningen om videokonstnären Bill Viola en av Amos Rex mest lyckade hittills. Men den är också en utmattande upplevelse.

Bill Viola, Night Vigil, 2005, 2009. Bild ur Bill Violas installation Nattmässa (2005/2009).
02.10.2021 05:33

ANDRA LÄSER