Rekordstor arbetslöshet bland akademiker i Sverige

Även bland akademiker har arbetslösheten ökat på bred front under coronapandemin. Utrikesfödda är kraftigt överrepresenterade.

Arbetslösheten bland akademiker över 50 år har aldrig varit så hög som nu, enligt en analys som Saco har gjort. Arkivbild.
Cirka 5,8 procent av akademikerna i arbetskraften i Sverige var arbetslösa eller hade en plats i ett arbetsmarknadsprogram i slutet av september, 1,4 procentenheter högre än för ett år sedan, enligt en analys som Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, har gjort. Totalt rör det sig om 105 500 personer utan arbete.
– Så långt tillbaka vi har mätningar har vi aldrig någonsin tidigare sett så hög arbetslöshet bland akademiker, säger Göran Arrius, ordförande för Saco.
– Det ökar på bred front, i alla grupper.

Längre arbetslöshetsperioder

Att arbetslösheten bland akademiker över 50 år ökar till samma nivåer som andra grupper är något som skiljer sig från tidigare kriser och särskilt alarmerande anser Göran Arrius.
– Vi vet att äldre personer som blir arbetslösa vanligtvis får längre arbetslöshetsperioder medan yngre kanske blir arbetslösa fler gånger, men i kortare perioder, säger han.
Av de arbetslösa akademikerna i åldersgruppen 60–64 år har 70 procent varit arbetslösa i över ett halvår.
– Det verkar som att det är svårt att få ett nytt jobb när du har kommit upp i ålder och därför är det i någon mån mer allvarligt när äldre akademiker också i hög utsträckning har blivit arbetslösa, säger Göran Arrius.

Utrikesfödda överrepresenterade

Coronapandemin har slagit särskilt hårt mot vissa branscher och där den har slagit har det ofta varit väldigt hårt. Den yrkeskategori med högst andel arbetslösa är humaniora och konst. Den största gruppen, till antal, är samhällsvetare, jurister och inom handel och administration, främst inom privat sektor.
– Det är en arbetslöshet som ser ut att bero på lite andra orsaker än tidigare kriser som vi har gått igenom, säger Göran Arrius.
Bland yrkesverksamma akademiker är ungefär en femtedel utrikesfödda. Den gruppen utgör 55 procent av de arbetslösa akademikerna.
– De är kraftigt överrepresenterade bland de arbetslösa. Har man en lite svagare ställning på arbetsmarknaden, som kanske många utrikesfödda ändå har, slår arbetslösheten ännu mycket hårdare och det är ännu svårare att komma tillbaka, säger Göran Arrius.

Arbetslösa akademiker i Sverige

I slutet av september 2020 var cirka 5,8 procent av akademikerna, med minst två års eftergymnasial utbildning, i arbetskraften arbetslösa eller hade plats i ett arbetsmarknadsprogram. Totalt är det 105 500 personer.
Det innebär en ökning med 1,4 procentenheter på ett år.
Fler kvinnor än män är arbetslösa, 56 600 respektive 48 900 personer. Andelen arbetslösa kvinnliga akademiker är 5,4 procent, en ökning med 1,3 procentenheter, och andelen män är 6,4 procent, en ökning med 1,7 procentenheter sedan september i fjol.
35 000 av de arbetslösa akademikerna har utbildning inom samhällsvetenskap, juridik, handel och administration.
Högst andel arbetslösa finns i gruppen som utbildat sig inom humaniora och konst: 12,2 procent, en ökning med 3,5 procentenheter sedan september förra året.
Utrikesfödda utgör en femtedel av akademikerna i arbetskraften, men 55 procent av de arbetslösa.
Bland inrikesfödda akademiker är arbetslösheten 3,4 procent.
I åldersgruppen 40–49 år är andelen arbetslösa något mindre än i övriga åldersgrupper, cirka 5,1 procent.
I övriga åldersgrupper är motsvarande andel 6,1 procent.
Källa: Saco
ANDRA LÄSER