Hur länge vågar man ha båten i sjön, isforskare Patrick Eriksson? – Nu börjar havet frysa

Isen har lagt sig i de norra delarna av Bottenviken och så småningom kryper isbildningen söderut om det kyliga vädret fortsätter. Isexperten Patrick Eriksson delar med sig av en tumregel som är bra att minnas för att undvika att båten fryser fast.

Det lär ta flera veckor innan havet fryser i Finska viken, säger isforskaren Patrick Eriksson.
Anna Korkmananna.korkman@hbl.fi
23.11.2022 05:01
Vinterns första, tunna lager is har lagt sig i havsvikarna i de norra delarna av Bottenviken, uppger Meteorologiska institutet. 
Det är ändå sannolikt att de här första isbildningarna i de skyddade vikarna smälter bort om vädret blir mildare under de kommande veckorna, bedömer isforskaren Patrick Eriksson vid Meteorologiska institutet.
– När det börjar frysa på längre söderut kan man ännu inte säga eftersom det nog tar flera veckor innan havsvattnet kylts ner så mycket att tillfrysningen sätter i gång ordentligt, säger han.
I oktober och november har havsvattentemperaturen ute på öppet hav varit ungefär 1–2 grader varmare än den uppmätta genomsnittstemperaturen under de senaste femton åren.
– Vi brukar utgå från att havsvattnet kan kylas ner ungefär en grad per vecka. Så om vattnet nu är någon grad varmare än vanligt kan man också säga att isbildningen fördröjs med ett par veckor, säger han.
Ungefär vid självständighetsdagen brukar Bottenvikens kustområden vara istäckta.
– Och vid jul brukar det också frysa till i Vasa skärgård och vid Österbottens kust. Sedan förekommer det ju alltid variationer i vädret som påverkar, säger Eriksson.

Fyra graders tumregeln 

För dem som är båtägare och funderar på när det lönar sig att ta upp båten för vintern, rekommenderar Eriksson att man håller vattentemperaturerna under noggrann uppsikt.
– Genast då kustvattnet kyls ner till fyra grader och sjunker under det ökar risken markant för att vattnet fryser. Det beror på att vattnets täthetsprofil då förändras på ett sätt som gör att vattnet lättare fryser, förklarar han.
Samtidigt är det bra att minnas att många småbåtshamnar är belägna djupt inne i havsvikar eller skyddade områden där isen lägger sig ganska lätt och fort.
– Med tanke på rytmen isen lägger sig överlag så är sådana områden mera utsatta för isbildningen. Så det lönar sig kanske att vara lite steget före när det gäller upptagning av båten.
Meteorologiska institutets hemsida går det att följa hur havsvattentemperaturerna förändras och isbildningen utvecklas.
– Iskartan kan hjälpa en att bedöma isläget. Den presenterar ändå läget på hela Östersjön och anger inte varje havsviks temperatur skilt för sig, så man får ha lite överseende i hur man tolkar den, påminner Patrick Eriksson.

ANDRA LÄSER