Insändare: Lita inte på Posten!

Både min och min mans förhandsifyllda skattedeklaration kom inte fram till oss i år. Jag kontrollerade med Skatteförvaltningen om den förhandsifyllda skattedeklaration hade skickats till oss och det hade den (redan i mars) via posten. Men ingendera breven har synts till.
Hur kan två brev försvinna samtidigt i posten, om inte någon har slarvat? Den förhandsifyllda skattedeklaration innehåller en hel del information om oss (namn, hemadress, personnummer, bankkontonummer, inkomster och så vidare) – alltså mycket sådan information som en hederlig person kan dra nytta av. Man kan ju råka ut för bland annat en identitetsstöld och det känns mycket oroande – vad allt annat kan vi råka ut för?
Vi klagade till Posten, som förstås skyllde ifrån sig. Vi bestämde oss för att aldrig mera låta posten sköta om vår förhandsifyllda skattedeklaration, utan får den i framtiden via nätet (MinSkatt).
Personen vi ringde till i Skatteförvaltningen rådde oss att göra ett frivilligt kreditförbud (omaehtoinen luottokielto) för att begränsa tecknande av nya lån i våra namn. Vi frågade banken om råd, men banken försäkrade att ingen kan använda våra konton (hoppas det stämmer).
Louise Lönnberg, Helsingfors
ANDRA LÄSER