Analysföretag: Helsingforsbörsens storbolag i gott skick

De finländska storbolagen är i utmärkt skick. Den bedömningen gör analysföretaget Strategic Accounting utifrån en genomgång av Helsingforsbörsens femton största företag.

Enligt chefsanalytiker Riku Lehtinen syns de vikande konjunkturerna ännu inte i de finländska storbolagens nyckeltal.
Under fjolårets sista kvartal ökade den sammanlagda omsättningen hos Finlands femton största börsbolag med 9 procent, till 30,9 miljarder euro, jämfört med kvartalet innan. Ett år tidigare låg omsättningen på ungefär samma nivå.
Strategic Accountings slutsats är att de vikande konjunkturerna ännu inte har påverkat våra internationella storföretag. Alternativt har de lyckats utomordentligt i sitt försäljningsarbete.
Enligt det Åbobaserade analysföretaget har bolagens resultatförmåga förbättrats avsevärt jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Företagens sammanräknade kassaflödesresultat var i slutet av året 6,2 miljarder euro, vilket är mer än dubbelt så mycket som kvartalet innan och också klart mer än ett år tidigare. Kassaflödesresultatet är summan av penningströmmarna ut från och in till affärsverksamheten.
Enligt chefsanalytiker Riku Lehtinen har bolagen lyckats väl med att hantera sina processer, kostnader och lager.
– I så här bra skick har bolagen inte varit i någon av våra tidigare undersökningar, säger Lehtinen.
Strategic Accounting har gjort motsvarande analyser sedan 2017.
Också företagens lönsamhet håller hög nivå. Företagens resultat (EBIT) i relation till omsättningen var 10,3 procent, samtidigt som kostnaderna sjönk med 5 procent till 24,7 miljarder euro.
De bolag som granskades var Kone, Elisa, UPM, Wärtsilä, Stora Enso, Valmet, Kesko, Outokumpu, Cargotec, Fortum, Nokia, Konecranes, Outotec, Neste och YIT.
Strategic Accounting påpekar att analysen inte säger någonting om det finländska konjunkturläget eftersom bolagen i fråga ha verksamhet runtom i världen.
ANDRA LÄSER