Den nya läroplanen involverar föräldrarna

När skolan ser föräldrarna som en resurs och en viktig samarbetspart tror vi på Hem och Skola att föräldrar tvärtom kan vara ett stöd då man tar sig an de nya utmaningarna.

17.08.2016 06:00 UPPDATERAD 17.08.2016 06:16
I en ledare (HBL 12.8) lyfter Marina Holmberg fram lärarnas roll och ansvar när det gäller föräldrarnas engagemang i skolans arbete. I och med den nya läroplanen ställs lärarkåren i hela landet inför många nya krav och förväntningar. På Hem och Skola har vi full förståelse för lärarperspektivet i frågan om att engagera föräldrarna och vi vill jobba tillsammans med lärarna för att skapa en ännu bättre skola.
Vi välkomnar de nya skrivningarna i grundskolans läroplan om hur skolan skall involvera föräldrarna i verksamheten. Det står klart skrivet att vårdnadshavarnas delaktighet skall vara en central del av skolans verksamhetskultur. ”Hemmets och skolans fostringssamarbete ökar elevens, klassens och hela skolans välbefinnande och trygghet” står det i texten. En del rektorer och lärare har redan i våras hunnit involvera elever och deras föräldrar i diskussioner om skolans värdegrund och hur den nya läroplanen påverkar skolgången från och med höstterminen.
Vad innebär då föräldrarnas delaktighet och hur skall den förverkligas? Delaktighet är inte ett självändamål utan något som det lönar sig att arbeta för eftersom det har stor betydelse för barnets skolframgång och välmående i hela skolan. Delaktighet är något annat än ensidig information via den elektroniska kommunikationskanalen Wilma eller Helmi. I läroplanen står det att personalen skall vara aktiv och ha en personlig kontakt med vårdnadshavarna på mångsidiga sätt. Att erbjuda föräldrar möjligheten att engagera sig i en Hem och Skola-förening ifall man vill bli delaktig räcker inte.
Föräldraföreningsverksamheten är bara en del av delaktigheten. Delaktighet är enligt den nya läroplanen något som har både djup och bredd. Det skall beröra varje förälder, inte minst den som kanske av olika orsaker ogärna deltar i föräldramöten, än mindre volonterar som klassförälder. Den föräldern kan ha olika skäl att inte vara i kontakt med skolan, men också den föräldern skall få signalen att hens åsikter värderas av skolan och att hen är viktig för sitt barns skolgång. Ifall de beprövade sätten att nå ut till föräldrarna inte varit tillfredsställande, lönar det sig att pröva på nya sätt.
Hem och Skola publicerade resultaten av enkäten Föräldrabarometern 2015 förra veckan. Totalt 2 146 föräldrar med barn i grundskolan besvarade ett digert frågeformulär om samarbetet med skolan och vardagen i hemmen. Svaren har analyserats av forskaren Ritva Mertaniemi vid Åbo Akademi i Vasa. Den visar bland annat att 80 procent av föräldrarna är nöjda med skolan och att 65 procent upplever att de får stöd för sitt barns skolgång. Men hur man upplever möjligheten till delaktighet skiljer sig stort mellan lärare och föräldrar.
Vi hoppas och tror att resultaten i barometern ska fungera som inspiration och underlag för diskussioner i lärarrum och på föräldramöten. Den nya läroplanen innebär många stora förändringar och nya utmaningar för lärarkåren. Att göra föräldrar mer delaktiga kan kännas som ännu en förpliktelse. Men när skolan ser föräldrarna som en resurs och en viktig samarbetspart tror vi på Hem och Skola att föräldrar tvärtom kan vara ett stöd då man tar sig an de nya utmaningarna. Det är också viktigt att resurseringen för skolan går hand i hand med de nya krav som läroplanen ställer på lärarna och skolan. Att spara kostnaderna samtidigt som man vill utveckla både innehåll och delaktighet är en dålig ekvation.

Anders Adlercreutz

förbundsordförande

Micaela Romantschuk

verksamhetsledare

Förbundet Hem och Skola

ANDRA LÄSER