På ett år ändrades svenska överbefälhavaren Micael Bydéns arbete totalt med krig, Nato och upprustning – men vad får ÖB att skratta?

För ett år sedan var Sveriges överbefälhavare Micael Bydén mycket orolig över hur det ska gå i Ukraina. Han funderade på hur pengarna skulle räcka till för skolningen av nya trupper, inköp av materiel och Nato fanns med men som en samarbetspartner, absolut inte ett medlemskap. Ett år senare är allt tvärtom.

Sveriges överbefälhavare Micael Bydén och den förre svenska försvarsministern Peter Hultqvist under säkerhetskonferensen Folk och försvar i Sälen.
Richard Nordgrenrichard.nordgren@hbl.fi
15.01.2023 05:00 UPPDATERAD 15.01.2023 10:26
I Ukraina pågår ett blodigt krig efter den ryska invasionen. Det har satt den svenska försvarsmakten och hela västvärlden på helspänn.
Försvaret är högprioriterat bland politiker och problemet nu är snarast att hitta det materiel som behövs. Som socker i botten, alternativt sten på bördan, pågår Natoprocessen som betyder mycket mera jobb för officerskåren och ett behov av officerare som ska sköta försvaret i Sverige och inom den transatlantiska alliansen.
Det fanns nog ingen spågumma eller spågubbe som kunde se det här komma. Inte heller överbefälhavare Micael Bydén.

ANDRA LÄSER