Staten dammar av gamla planer på stor gruva – kan ersätta ämne som blev bristvara efter Ukrainakriget

Energiomställningen och kriget i Ukraina har väckt liv i en verklig långkörare, nämligen planerna på gruvdrift i Sokli i norra Finland. För att minimera olägenheterna undersöks malmtransporter via underjordiska rör som ett alternativ. 

Matti Hietanen, vd för Finlands malmförädling, berättar om planerna. De kommer bara några veckor efter att svenska LKAB meddelade om en stor malmfyndighet i Kiruna i nordligaste Sverige.
Patrik Haraldpatrik.harald@hbl.fi
16.02.2023 17:11 UPPDATERAD 16.02.2023 17:57
Mineralfyndigheterna i Sokli i Savukoski kommun har varit kända länge och undersökts i över 50 år. Marken innehåller främst fosfor, men även järn och sällsynta jordartsmetaller.
Någon gruvdrift har ändå inte kommit i gång. Den norska gödseltillverkaren Yara hade långtgångna planer på en gruva, men övergav dem 2020. Yara sålde då sina gruvrättigheter och forskningsresultat till statliga Finlands Malmförädling.
Nu har energiomställningen och kriget i Ukraina resulterat i ett nyväckt intresse för Sokli. Fosfor är en central komponent i konstgödsel, som blivit en bristvara efter Rysslands anfallskrig. Fosfor kan dessutom användas i litium-järnfosfatbatterier.
Energiomställningen har ökat efterfrågan på sällsynta jordartsmetaller, som behövs till exempel i elbilarnas motorer, vindkraftverkens turbiner och solceller.
För bara några veckor sedan presenterades ett stort fynd av sällsynta jordartsmetaller i svenska Kiruna. I dag importerar EU i stort sett alla jordartsmetaller från Kina, ett beroende man vill komma bort från.
Det här betyder att gruvplanerna i Sokli ses över igen. Finlands Malmförädling har de senaste två åren utrett hur ett gruvprojekt kunde genomföras på ett ansvarsfullt sätt och bli ekonomiskt lönsamt.

Kan transporteras i tunnlar

En olöst fråga vid tidigare gruvplaner har varit hur malmen ska transporteras från området. Alternativen har varit att bygga järnväg eller köra livlig långtradartrafik.
En idé Finlands Malmförädling jobbar med nu är att transportera malmen genom underjordiska rör för vidareförädling på andra orter. Syftet är att minimera avigsidorna med transporter. På plats skulle man enbart krossa och mala malmen.
– En viktig del av det fortsatta utredningsarbetet är nu att undersöka var den fortsatta förädlingen kunde ske, säger Finlands Malmförädlings vd Matti Hietanen.
Enligt Finlands Malmförädling är malmtransporter via underjordiska rör en känd teknik från gruvor på andra håll i världen.
Enligt Matti Hietanen skulle ett gruvprojekt vara en investering i storleksklassen 1–1,5 miljarder euro och ge 300 direkta och 1 500 indirekta arbetstillfällen.
– Projektet skulle vara viktigt för såväl östra Lappland som för hela Finland och Europa, säger Hietanen.
Han påpekar att vägen ännu är lång innan man kan fatta ett slutgiltigt investeringsbeslut.
– Det kan dröja ända till slutet av årtiondet, säger han.

ANDRA LÄSER