Insändare: Församlingsvalet närmar sig, är du redo?

Valdeltagandet i församlingsvalet har redan en längre tid varit mycket lågt, vilket vittnar om ett svagt intresse för hur kyrkan styrs av de förtroendevalda. Vem och vilka som sitter med i församlingsråden och kyrkofullmäktige spelar dock en stor roll med tanke på kyrkans framtid. Det påverkar arbetsklimatet för de anställda och är avgörande för hur samarbetet mellan kyrkoherden och församlingsrådet kommer att se ut.
Vem som sitter i fullmäktige och församlingsrådet har även en stor betydelse för hur ekonomin sköts inom kyrkan, samt hur välkomnande och öppen vi är som kyrka. Valet avgör även i vilken mån de olika församlingarna är beredda att arbeta för de mänskliga rättigheterna i världen och i hemlandet, samt hur kyrkan kommer att agera i jämställdhetsfrågor.
Kyrkan behöver duktiga och motiverade förtroendevalda som har ett starkt intresse för att utveckla verksamheten. I framtiden kommer, i allt högre grad, de frivilliga att bära ansvaret för verksamheten inom kyrkan. Vi behöver förtroendevalda, som klarar av att utveckla organisationen och sättet som vi arbetar på, om vi skall lyckas med att trygga församlingarnas verksamhetsförutsättningar när skatteintäkterna minskar. Det räcker naturligtvis inte bara med att man ställer upp i valet, utan man måste vara beredd att satsa tid och energi för att arbeta för församlingen och församlingsmedlemmarnas bästa om och när man blir invald.
Det är av största vikt att församlingsmedlemmarna aktiverar sig och röstar i det kommande församlingsvalet. Ett högre valdeltagande skulle ge de förtroendevalda ett större stöd och en större legitimitet. Förra gången var Vanda svenska församling bäst gällande valdeltagande i Vanda, men vi kan bli avsevärt mycket bättre. Ett högt valdeltagande inom Vanda svenska församling ger våra förtroendevalda en starkare förhandlingsposition efter valet när det gäller samarbetet i gemensamma kyrkofullmäktige. Tillsammans kan vi visa att Vanda svenska åter igen är bäst i klassen. Församlingsvalet närmar sig, är du redo?
Jan-Erik Eklöf, vice ordförande och mötesordförande, Vanda svenska församlingsråd, ledamot, Gemensamma kyrkofullmäktige
ANDRA LÄSER