Åbos borgmästare Minna Arve förlorade en dotter – det syns i hennes ledarskap

Minna Arve har satt sin prägel på Åbopolitiken sedan 2000-talets början. Själv har hon formats av en personlig tragedi. Vissa frågor kommer väldigt nära, säger hon.

Inget gott består utan arbete, säger Minna Arve. Kampen för jämställdhet måste fortsätta, liksom arbetet för att mildra klimatförändringens konsekvenser. I det sistnämnda har Åbo axlat ett stort ansvar.
Dan Lolaxdan.lolax@ksfmedia.fi
29.05.2022 11:30
Avståndet mellan stadshuset i Åbo och Biblioteksbron är kort, men under promenaden till brofästet hinner borgmästare Minna Arve hälsa på många.
Det är tjockt med folk på uteserveringarna denna varma fredag eftermiddag.
Senare, när fotosessionen vid brofästet är klar, kommer hon att tala om vikten av att vara en närvarande och empatisk ledare.

ANDRA LÄSER