Underrättelsechef blir ny kommendör för Nylands brigad

Kommendör Jyri Kopare som i dag är avdelningschef vid Marinstabens underrättelseavdelning tar över som kommendör för Nylands brigad den första mars.

Jyri Kopare blir ny kommendör för Nylands brigad.
Nyheter HBLnyheter.hbl@ksfmedia.fi
08.02.2023 16:55
Kommendör Jyri Kopare tjänstgör för tillfället som avdelningschef för underättelseavdelningen vid Marinstaben. Före det arbetade han vid Huvudstabens underrättelseavdelning och vid Försvarsministeriet.
Den nuvarande kommendören, kommodor Juha Kilpi som har lett brigaden sedan januari 2021, blir militärattaché i Stockholm. 
Jyri Kopare har jobbat för Försvarsmakten i över 25 år, både i Finland och utomlands. I början av karriären  tjänstgjorde han vid tidigare Finska vikens marinkommando med flera uppgifter, både i grundenheter och vid staben. Han har också arbetat med bland annat krishantering utomlands och vid EU:s militära stab.
I hemlandet har han också fungerat bland annat som lärare vid Försvarshögskolan. 
Nylands brigad har han tidigare kommit i kontakt med i planeringen av Marinens operativa verksamhet och i samband med gemensamma övningar.
”Uppgiften som brigadkommendör är en fin möjlighet i det här skedet. Jag tror att jag, tack vare min mångsidiga karriär, kan tillföra en helhetssyn på ledningen av brigaden och ange riktningen”, säger Kopare i ett pressmeddelande.
Kopare tillträder tjänsten som kommendör för Nylands brigad den första mars.

ANDRA LÄSER