Unga skuldbeläggs för låg politisk aktivitet – men orsakerna speglar ojämlikheten i samhället

Valdeltagandet bland unga under 24 år är nästan 20 procentenheter lägre än i hela befolkningen. Men i stället för att moralisera över ungas passivitet gäller det att fokusera på orsakerna, menar professor Hanna Wass. Det handlar om ökande skillnader och många som saknar en plats i samhället.

– Budskapet är att politiskt deltagande och valdeltagande speglar ojämlikhet i samhället på samma sätt som till exempel hälsoskillnader, säger professor Hanna Wass. Ändå skuldbeläggs ofta unga på individnivå för att de inte röstar.
Bara 47 procent av alla 18–24-åringar gick till valurnorna i det förra riksdagsvalet, jämfört med 69 procent av hela befolkningen om man ser till jämförbar statistik. Val efter val är de ungas låga valdeltagande ett samtalsämne.
ANDRA LÄSER