Förslag: Ingen rökning i bilar med barn som passagerare

THL anser att rökning bör förbjudas i privatbilar om det finns under 18-åriga passagerare i bilen. Social- och hälsovårdsministeriet föreslår att rökning ska förbjudas om personer som är yngre än 15 färdas i samma bil. Den nya, strängare tobakslagen ska träda i kraft i slutet av maj.

Experten Otto Ruokolainen på Institutet för hälsa och välfärd THL undrar varför lagförslaget bara berör under 15-åringar. THL anser att paragrafen borde gälla alla som är under 18 år.
Centralförbundet för barnskydd är inne på samma linje, liksom barnombudsmannen Tuomas Kurttila. Regeringen har motiverat åldersgränsen med att 15-åringar själv är kapabla att fatta beslut som rör deras hälsa. Barnombudsmannen betvivlar ändå att 15-åringar tillräckligt effektivt kan förbjuda sina föräldrar eller andra vuxna att röka i bilen.
Ash Finland rf:s verksamhetsledare Mervi Hara säger att ministeriets förslag är ett välkommet tillskott till lagen.
– Den vuxna befolkningen skyddas redan från passiv rökning. Det är hög tid att skydda också barnen, säger Hara.
Enligt Hara blir luftens rökhalt i en bil högre redan efter en rökt cigarett än vad rökhalten var i barer då man ännu fick röka i dem.
Otto Ruokolainen påpekar att polisen borde övervaka att lagen följs. Rökning i bilar med barn som passagerare borde vara straffbart på samma sätt som mobilanvändning.
– Nu föreslås det att övervakningen i huvudsak ska skötas av dagispersonal och barnskyddet, säger Ruokolainen.
Också Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården) ser övervakningen som ett stort problem.

ANDRA LÄSER