Vad innebär det att säga något vackert?


Att lyssna är inget vi människor är bra på. Heta Kuchkas videoverk Say Something Beautiful är ett försök att tillföra lite mer gemenskap och empati i en värld splittrad av gränser.

En tolv minuter lång film med subjektiva tolkningar av vad som är vackert språkbruk. Stillbild ur Heta Kuchkas Say Something Beautiful (2020).
15.02.2020 06:27

ANDRA LÄSER