Vad innebär det att säga något vackert?


Att lyssna är inget vi människor är bra på. Heta Kuchkas videoverk Say Something Beautiful är ett försök att tillföra lite mer gemenskap och empati i en värld splittrad av gränser.

En tolv minuter lång film med subjektiva tolkningar av vad som är vackert språkbruk. Stillbild ur Heta Kuchkas Say Something Beautiful (2020).
Sällan är en konstnärs frågeställning eller målsättning lika uppenbar som i Heta Kuchkas nya videoverk Say Something Beautiful (2020). I namnet ryms hela utgångspunkten: säg något vackert. Det är ett imperativ, men ett milt sådant, en uppmaning som nästan låter som en poetisk omformulering av ett barns krav på en förälder: "berätta en saga!” I lika stor utsträckning som föräldrars uppdiktningar varierar sinsemellan får också Kuchkas fråga vitt skilda svar när människor i olika åldrar placeras framför hennes kamera.

ANDRA LÄSER