FPA återkräver studiestöd av nästan 44 000

Folkpensionsanstalten återkräver totalt 39,6 miljoner euro av studerande vars inkomster överskridit den tillåtna gränsen.

Inkomstgränserna för studerande höjdes i början av 2020. Gränsen är nu 12 498 euro om den studerande får studiestöd för 9 månader. Arkivbild.
Folkpensionsanstalten återkräver studiestöd till ett belopp av 39,6 miljoner euro.
Nästan 44 000 personer som fick studiestöd år 2019 studiestöd överskred årsinkomstgränsen. Det är en aning fler än året innan det.
En person som får studiestöd får inte tjäna för mycket pengar vid sidan av studierna. Sker det är man skyldig att betala tillbaka en del av det studiestöd man lyft.
Folkpensionsanstalten (FPA) använder för första gången uppgifterna i inkomstregistret när inkomster kontrolleras i samband med studiestödet.
År 2019 fick ungefär 316 500 studerande studiestöd. Av dessa hade 43 887 inkomster som överskred årsinkomstgränsen. Dessa har nu fått ett beslutsförslag om återkrav från FPA.
En studerande som tvingas återbetala studiestöd betalar i snitt 900 euro. Enligt beslutsförslagen skulle studiestöd till ett belopp av 39,6 miljoner euro återkrävas.
I fjol, 2020, skickade FPA ut förslag om återkrav till 43 308 studerande och återkravsbeloppet var 37,3 miljoner euro. Antalet studerande som fått ett beslutsförslag har ökat med 579 studerande.
Den inkomstkontroll som görs nu gäller endast studiestödet, det vill säga studiepenningen och bostadstillägget.
2019 fick en studerandes övriga inkomster inte överstiga 11 973 euro om hen lyfte studiestöd för 9 månader.
Inkomstgränserna höjdes med 4,5 procent vid ingången av 2020. Inkomstgränsen är nu 12 498 euro om den studerande får stöd för 9 månader.
Frivilliga återbetalningar av studiestöd för 2020 ska göras före utgången av april 2021.
En studerande som fått ett beslutsförslag kan lämna in en begäran om ny behandling till FPA senast den 18 mars i år.

ANDRA LÄSER