Många oroliga över befarad smitta vid Norsen

Virusoron sprider sig vid Grundskolan Norsen efter hög elev- och lärarfrånvaro. Men än så länge är det ingen som med säkerhet vet om någon blivit smittad.

För mer än en vecka sedan började rykten om smittspårning gå vid Grundskolan Norsen – men cheferna är förtegna.
28.01.2021 19:30 UPPDATERAD 29.01.2021 15:30
– Det känns som om skolan håller inne information som inte borde hållas hemlig.
Det säger en källa vid Grundskolan Norsen, en av flera som kontaktat HBL om befarad smittspridning på skolan.
Staden har gått ut med bara ett bekräftat coronafall på Norsen, som uppdagades mellan den 11 och 17 januari. Den smittade exponerade då ingen annan.
Nu råder stor ovisshet om det finns ett eller flera nya fall och hur många som egentligen blivit exponerade. Enligt HBL:s uppgifter ska flera lärare vara satta i karantän.
Men rektor Ann-Britt Bonns är förtegen.
– Jag kan inte kommentera varför enskilda personer är frånvarande, säger hon och hänvisar till sekretess.
Skolan går inte ut med uppgifter om smittade och exponerade, utan det gör Helsingfors epidemiologiska enhet, säger Bonns.

Så spåras smittan vid skolorna

När en person vid en skola – elev, lärare eller annan personal – testar positivt för covid-19 ringer smittspårare upp personen i fråga.
Under samtalet frågar smittspårarna vem den smittade träffat, hur länge och vid vilken tidpunkt.
Ibland bidrar skolor med olika uppgifter, som elevlistor och veckoscheman, för att underlätta smittspårarnas arbete.
Det finns fler än 100 smittspårare i Helsingfors men enheten har ofta varit överbelastad. Ibland har det dröjt mer än en vecka innan personer fått besked om exponering.
Beslut om karantän fattas alltid av läkare.
– De som behöver veta får ett samtal från smittspårarna. Om det går långsamt för att de är överbelastade, då har jag ingen rätt att gå in och göra deras jobb.
Rektor Ann-Britt Bonns tillägger att Norsen har en stor personal och att lärarbortfall är naturligt.
– I dag (på torsdagen) är färre än tio lärare frånvarande.
Efter att den här artikeln publiceras svarar kommunikationschef Jaana Juutilainen Saari på kritiken om långsam smittspårning:
"Vi har rett ut situationen och den är under kontroll. Vi meddelar om eventuella exponeringar när vi spårat smittkedjan klart. Då underrättas skolan och eventuella exponerade om saken", skriver Juutilainen-Saari.
Om smittan spridits på fritiden och ingen i skolan är exponerad skickas däremot inget meddelande ut till rektorer eller chefer, tillägger hon.
Ann-Britt Bonns, rektor vid Grundskolan Norsen. Arkivbild.

Sopas under mattan?

Men den person vid Norsen som HBL talat med, och som önskar vara anonym, är inte nöjd.
– Ännu i höstas gick skolorna direkt ut med meddelanden om någon blivit smittad. Nu är det hysch-hysch, alla väntar på det officiella beskedet.
– Det är inte nödvändigtvis ett misslyckande, att någon agerat mot reglerna. Har någon varit på resa så är det ju en frihet de har.
Redan förra veckan sades det att "smittspårning pågår" vid skolan. Det har alltså gått mer än en vecka sedan dess och personen vid Norsen är uppgiven.
– Om det tar så lång tid, då måste man frångå principen. Det verkar som om man väldigt snabbt sätter locket på, särskilt i svenskspråkiga kretsar.
Niclas Grönholm, direktör för den svenska servicehelheten, svarar:
– Vi följer stadens principer och regler. Skolorna kan inte gå ut med information om smittade och exponerade förrän vi fått uppgifterna från hälsovården. Vi är inte experterna och de som ansvarar för dessa frågor.
Även rektor Ann-Britt Bonns manar till lugn.
– För tillfället spekuleras ofta kring varför någon är borta. Det kan skapa onödig oro. Var och en tar själv ansvar för sitt agerande. Hälsovårdsmyndigheterna kontaktar direkt dem som berörs. Om inte smittspårarna anser att man blivit exponerad för viruset, då ringer de inte.
Artikeln har byggts ut med kommentarer från Helsingfors epidemiologiska enhet.

ANDRA LÄSER