Nytt sanktionspaket mot Ryssland på krigets årsdag – nu kan kärnbränslet tas med

Det har snart gått ett år sedan Ryssland anföll Ukraina och EU-kommissionen förbereder nu ett tionde sanktionspaket. Kärnbränsle och kärnkraft är aktuella för paketet trots att EU-länderna är oeniga i frågan.

Sanktionerna mot ryska oljeprodukter har dragit ner de ryska importinkomsterna med omkring 160 miljoner euro per dag. Sedan måndagen omfattar sanktionerna också rysk diesel.
Katarina Koivistokatarina.koivisto@hbl.fi
07.02.2023 18:13
EU-parlamentet röstade förra veckan med stor majoritet för att unionens tionde sanktionspaket mot Ryssland skulle omfatta också kärnkraft. Ett tionde paket är planerat till den 24 februari, dagen då det gått precis ett år sedan Ryssland anföll Ukraina.
Kärnkraften är ändå ingen lätt fråga. För att den i någon som helst form ska omfattas av sanktioner krävs att EU-kommissionen är enhällig. Åtminstone Ungern motsätter sig starkt sanktioner mot kärnkraften. Landet har tvärtom planer på att beställa två nya reaktorer av ryska Rosatom.
I förra veckans resolution från EU-parlamentet heter det att sanktionerna borde utvidgas så att de omfattar personer och enheter som fortfarande finns på marknaden inom EU, så som till exempel Lukoil och just Rosatom. Resolutionen kräver också stopp för all import av fossila bränslen och av uran från Ryssland.

ANDRA LÄSER