Kimmo Sasi: Asylsystemet fungerar inte

I stora läger skulle man i förundersökningen ha en bättre expertis att bedöma sökandens motiveringar och bakgrund.

President Sauli Niinistö höll ett tal när riksdagen öppnade. Talet var analytiskt.
Det gäller folkvandringen till Europa. Över en miljon personer trodde att porten till Tyskland och Sverige nu är öppen. Man antar att cirka 30 procent av dem är riktiga asylsökande.
Den nuvarande asylpolitiken är problematisk ur människorättssynpunkt. Den lockar människor att ta risker som leder till döden. Hundratals har drunknat i havet. Den har skapat en omfattande och lönsam verksamhet för människosmugglare och organiserad kriminalitet och korruption. Över 10 000 barn har försvunnit.
EU har visat sin oförmåga att fatta beslut. Man följer inte längre EU:s regler. Terrorismen i Europa ökar. Radikalismen får starkare fotfäste. Motsättningarna mellan de invandringskritiska och dem som vill förbjuda yttrandefrihet ökar. Europa försvagas.
Man har fattat beslut att Nato och Frontex skall hjälpa till i övervakningen av sjöområdet mellan Turkiet och Grekland. Men om de bara ger information till myndigheterna kan de inte lösa problemet.
Man borde kunna organisera hela asylsystemet på ett nytt, tryggt sätt. EU borde både i Turkiet och i Libyen grunda ett stort läger för asylsökande. Alla asylsökande skulle kunna söka sig till dessa läger. Deras asylansökan skulle behandlas under den tid de väntar i lägret. Man borde skicka alla de asylsökande som har kommit över havet till Grekland och Italien tillbaka till dessa läger.
Detta skulle leda till en situation när det inte längre lönar sig att ta sig över havet med livet som insats. I stora läger skulle man i förundersökningen ha en bättre expertis att bedöma sökandens motiveringar och bakgrund. Ankomsten till värdlandet skulle vara organiserad och efter godkänd ansökan, kunde man genast söka arbete i värdlandet.
EU borde också bära bördan rättvist. Alla EU-länder borde ta asylsökanden i proportion till invånarantalet. De fattigare länderna skulle få understöd av EU. Om en asylsökande vet att det finns en möjlighet att hamna i något av de fattigaste EU-länderna minskar det viljan för dem som söker asyl endast av ekonomiska skäl.
Under behandlingstiden kunde sökanden redan studera mottagarlandets språk och lagstiftning. Detta skulle underlätta anpassningen i det nya landet. Utgifterna för EU-länderna skulle bli klart lägre. Dessutom kan frustrerade unga män skapa ett säkerhetsproblem i våra länder.
Detta system skulle allra bäst garantera de mänskliga rättigheterna. Man får sin ansökan behandlad och man kan vänta på beslutet under trygga omständigheter. Rättssäkerheten ökar, länderna kan kontrollera sina gränser och Schengenavtalet kan tillämpas igen.
Presidentens tal tolkades på många sätt och kritiserades av några. MTV:s undersökning visade dock att 90 procent av befolkningen var av samma åsikt, 2 procent av lite annan åsikt och 2 procent starkt emot. Niinistö är moralisk ledare.
ANDRA LÄSER