Exponering på ett enda svenskt daghem i Helsingfors – sämre på finskt håll

Inte ett enda fall av covid-19 och inga exponeringar har förekommit i Helsingfors svenska grundskolor eller gymnasier förra veckan. På ett enda daghem har personal eller barn utsatts för exponering, visar stadens färska siffror.

Testkapaciteten i Helsingfors håller på att överskridas då personalen inte längre räcker till för att testa alla som vill låta testa sig i Helsingfors. Epidemin drar nu fram i skolorna, men hittills syns det inte i statistiken för de svenska skolornas del.
25.08.2021 16:40 UPPDATERAD 25.08.2021 22:06
Daghemmet Sparven i Rönnbacka är det enda svenska daghemmet inom barnomsorgen i Helsingfors där barn eller personal har exponerats för coronaviruset förra veckan. Totalt har exponeringar förekommit på 27 daghem i Helsingfors förra veckan, enligt den statistik som staden uppdaterade på onsdagen.
På daghemmet Sparven bekräftar föreståndaren Leena Kiukas-Tammisto att exponeringar har förekommit, men hon uppger inte hur många personer som exponerats eller om den smittade är vuxen eller ett barn.
I de svenska grundskolorna i Helsingfors registrerades inga coronafall eller exponeringar för coronaviruset under förra veckan. På den finska sidan bokfördes 69 fall av covid–19 i 38 skolor.
På andra stadiet bokfördes 28 fall i 16 finska gymnasier och yrkesskolor. Hur många som exponerats känner man inte till eftersom smittspårningen pågår. På den svenska sidan noterades inte ett enda fall.
Det är oklart varför man kan se en skillnad i förekomst mellan Helsingfors finska och svenska skolor. En möjlighet är att epidemin inte hunnit sprida sig i de svenska skolorna, som inledde läsåret senare än de finska. Den aktuella statistiken sträcker sig över förra veckan, som var den första efter sommarlovet i de svenska skolorna i Helsingfors.
Helsingin Sanomat rapporterar att drygt 4 procent av alla grundskolelever som testas för covid-19 är positiva. Andelen är dubbelt så stor som bland folk i medelåldern.
Testpersonalen i Helsingfors är överbelastad eftersom betydligt fler testar sig nu än tidigare under pandemin – fem gånger fler än i juni. I tisdags bokade 25 000 helsingforsare tid till coronatest. Högst 15 000 tester kan genomföras varje dag, vilket betyder att man får sikta någon dag framåt i tidsbokningen.
"Min uppriktiga åsikt är att vi inte kan tänja oss mycket mer. Personalen tar helt enkelt slut", säger Lasse Lehtonen, direktör för diagnostik vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, till HS.
Lehtonens slutsats är att epidemin nu härjar främst bland barn och ungdomar. Han anser att rekommendationen om munskydd borde utvidgas till att gälla också lågstadierna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Epidemin i siffror

Totalantalet coronapositiva i Helsingfors från epidemins början: 33 107.
Helsingfors andel av Finlands totala coronafall: 26,8 procent.
Antalet nya smittade i Helsingfors: 931 (de sju senaste dygnen), 2 085 (de 14 senaste dygnen).
Antalet nya fall per 100 000 invånare: 142 (de sju senaste dygnen), 318 (de 14 senaste dygnen).
Antalet dödsfall i Helsingfors från epidemins början: 376.
Aktuellt antal covidpatienter på Helsingfors sjukhus: 14.

ANDRA LÄSER