Nedtryckta kostnader lyfte Nordeas vinst

Bankkoncernen Nordea går bättre än väntat. Vinsten lyfter kraftigt under fjärde kvartalet i fjol, främst tack vare att kostnaderna tryckts ned. Utdelningen för 2019 sänks dock med över 40 procent, vilket är i linje med vad banken flaggat för.

Nordeas vd Frank Vang-Jensen visar korten. Arkivbild.
Joakim Goksör/TT
06.02.2020 08:38 UPPDATERAD 06.02.2020 15:58
Nordeas styrelse föreslår en utdelning till aktieägarna på 0,40 euro per aktie, mot 0,69 euro ett år tidigare.
Framöver siktar banken enligt bokslutet på en utdelningskvot på 60–70 procent av vinsten. Detta ska kombineras med löpande utvärderingar av möjligheten att återköpa aktier för att skifta ut överskottskapital till ägarna, skriver banken i bokslutet för 2019.

Kreditförlusterna ökade

Nordeas rörelseresultat för fjärde kvartalet i fjol blev 1 013 miljoner euro. Det kan jämföras med vinsten på 705 miljoner euro motsvarande period året före.
Vinsten var högre än väntat. Analytiker hade i snitt räknat med ett rörelseresultat på cirka 990 miljoner euro, enligt en sammanställning gjord av marknadsdataföretaget Refinitiv.
Räntenettot, vad banken tjänar på skillnaden på in- och utlåningsräntor, sjönk till 1 108 miljoner euro under kvartalet, från 1 142 miljoner euro ett år tidigare. Kreditförlusterna ökade samtidigt kraftigt till 102 miljoner euro, från 30 miljoner euro.
"Med tanke på det ekonomiska läget räknar Nordea med en i stort sett oförändrad kreditkvalitet under de kommande kvartalen", skriver Nordea om de ökade kreditförlusterna.
Det blev dock mer intäkter från avgifter och provisioner för Nordea under fjärde kvartalet i fjol än ett år tidigare. Det så kallade provisionsnettot lyfte med 8 procent till 775 miljoner euro, mot 720 miljoner ett år tidigare.

Kostnaderna minskade 15 procent

Nordea har också fått ned kostnaderna rejält. De totala rörelsekostnaderna under fjärde kvartalet i fjol föll 15 procent till 1 179 miljoner euro, vilket kan jämföras med 1 384 miljoner euro ett år tidigare.
"Vi levererar i enlighet med vår plan för kostnads­effektiviseringar", skriver vd Frank Vang-Jensen i en kommentar till resultatet.
Enligt Vang-Jensen har banken samtidigt ökat på sin kapitalbuffert jämfört med kapitalkrav från myndigheter.
"Det innebär att vi har en stark balansräkning som gör att vi står väl rustade för att hantera eventuella förändringar i regelverken och ta vara på tillväxtmöjligheter", skriver vd:n i sin kommentar.
Avkastningen på eget kapital nådde dock inte upp till målet på över 10 procent, som Nordea siktar på till 2022. Justerat för jämförelsestörande poster steg avkastningen till 7,6 procent mot 6,7 procent ett år tidigare.

ANDRA LÄSER