Rumänska tredje vanligaste språket på Åland

De svenskspråkiga på Åland blir fler, men deras andel av hela befolkningen minskar.

I Mariehamn är 47 procent av invånarna födda utanför Åland, och i åldrarna 30–75 är de i majoritet.
Tim Johansson
06.05.2022 12:28 UPPDATERAD 06.05.2022 12:33
Åland fortsätter växa. Den åländska befolkningen ökade med 215 personer till 30 344 invånare under 2021, visar färsk statistik från Ålands Statistik- och utredningsbyrå.
Ser man på modersmålet ökade de svenskspråkiga med närmare 120 personer och de som har annat språk med strax under 100 personer.
De med svenska som modersmål är nu för första gången fler än 26 000, men deras andel av befolkningen, 86 procent, är däremot den lägsta hittills under den drygt 100 år långa period för vilken språkstatistik finns tillgänglig på Åland, skriver Ålands Statistik- och utredningsbyrå i ett pressmeddelande.
Antalet personer med andra modersmål är 4 200, den största siffran hittills. 1 400 av dessa utgörs av finskspråkiga.
Efter svenska och finska är rumänska det vanligaste språket, 530 personer, tätt följt av lettiska med 470 personer.
Nuläget kan jämföras med situationen vid självstyrelsens tillkomst. År 1920 hade 96 procent av Ålands då 20 400 invånare svenska som modersmål och 4 procent finska. Endast sju personer var då registrerade med något annat språk, varav sex hade tyska och en ryska som modersmål, enligt Statistik- och utredningsbyråns uppgifter.
De invånare som är födda utanför Åland är 11 500 eller 38 procent av befolkningen. De som är födda i Sverige är för första gången fler än 3 000 personer, vilket är 10 procent av invånarna. De som är födda i Finland minskade med några tiotal och är 5 500 eller 18 procent.

ANDRA LÄSER