Insändare: Först svenska – sedan mera finska

18.05.2023 02:06
För hundra år sen kunde bildade finskspråkiga personer oftast lika bra svenska som finska. Nu har det svängt om. De centrala ministrarna, höga tjänstemän och partiordförande talar väldigt sällan svenska nu för tiden. Det är synd för svenskan borde synas just offentligt.
Svenskan borde kanske bli frivillig i skolorna därför att eleverna inte tycks få tillräckliga kunskaper i svenska i grundskolan (Paul Betcke, HBL 29.4). Många finnar bryr sig inte alls om svenskan och tycker att andra språk borde föredras i skolorna. De kan ha rätt, men svenska behövs i många fall ändå kanske främst för att vi är en del av det viktiga nordiska samarbetet.
Men det finns möjligheter. Jag har ett förslag. Det kunde grundas ett antal skolor i Finland där man börjar med en svenskspråkig grundskola (med lite språkbad kommer finska barn också med) som hela tiden läser finska och gör eleverna tvåspråkiga när de går ut från grundskolan. Gymnasiet skulle sedan vara finskspråkigt dock så att svenskundervisningen hålls på hög nivå. När dessa elever blir studenter kan de lika bra svenska som finska och lämpar sig för alla ämbeten i Finland.
Olav Eriksson, Kyrkslätt

ANDRA LÄSER