Nostalgiska operettminnen från en svunnen tid

Operettvänner med nostalgiskt sinnelag har i skivan med Ilona Koivisto fått en ny platta att snurra på skivtallriken.

Ilona Koivisto sjöng med framgång ett sjuttiotal roller på gamla operan.
På 1950- och 1960-talen spelade man ofta operett på Nationaloperan och i Helsingfors därtill också huvudsakligen på Svenska Teatern och Operettiteatteri i Kulturhuset. Dessutom gjorde både Rundradion och MTV inspelningar av operettnummer under ledning av George de Godzinsky och Arthur Fuhrmann. Några av dessa har bevarats och finns på minnesalbumet som Tero Halvorsen har sammanställt med primadonnan Ilona Koivisto (1925–2016) i blickpunkten.

ANDRA LÄSER