Planer på tågdepå upprör i Kyrkslätt

Planerna på att bygga en tågdepå på gränsen mellan Esbo och Kyrkslätt väcker förvåning och irritation bland boende i området. – Det här är en klassisk jordbruksbygd med ovärderlig natur som förstörs om tågdepån blir verklighet, säger Mårten Bondestam i Bobäck.

Den ökande lokaltågstrafiken ökar behovet av depåer för Flirttågen.
Trafikledsverket och Helsingforsregionens trafik anser att det är nödvändigt att bygga fler tågdepåer eftersom depån i Ilmala i Helsingfors inte kan utvidgas.
Lokaltågstrafiken ökar i huvudstadsregionen och det finns långtgående planer på att förlänga stadsbanan med två tilläggsspår från Alberga västerut till Köklax. Två banor reserveras för långsammare lokaltåg och två för snabba lokaltåg och expresstågstrafiken till Åbo.
Alternativen för att bygga depån är antingen i Bobäck eller i Mankby. Det har också funnits planer på en depå i Getberget i Kyrkslätt, men den här planen har Trafikledsverket skrinlagt eftersom en depå i Getberget skulle innebära att man skulle vara tvungen att bygga en 17 kilometer lång servicebana från Köklax till Getberget.
Anders Adlercreutz som är ordförande för Kyrkslätts fullmäktige ställer sig kritisk till planerna på en depå.
I förundersökningen som Trafikledsverket gjort har man granskat en depå som skulle rymma hundra förlängda Flirt-enheter. Det skulle kräva 23–26 tågspår bredvid varandra. I servicehallen borde närmare tio tågenheter få plats på samma gång. 50–60 arbetstagare skulle arbeta samtidigt på depån.
Planerna på en tågdepå väcker oro hos invånarna i Bobäck i Kyrkslätt. Mårten Bondestam är aktiv i boendeföreningen i Bobäck.
– Det här är en klassisk jordbruksbygd med ovärderlig natur som förstörs om tågdepån blir verklighet. Det här är ett helgalet projekt som jag hoppas att man skrinlägger snabbt. Området för depån på 11 hektar är för stort för Bobäck, säger Bondestam.
Kyrkslätts kommun har inte tagit ställning till depån. Enligt kommunfullmäktiges ordförande Anders Adlercreutz (SFP) har planerna på en tågdepå kommit fram nyligen. Trafikledsverkets rapport publicerades i början av september. Adlercreutz säger att han ställer sig positiv till utvecklandet av stadsbanan, men att han ser kritiskt på planerna på en depå i Bobäck eller Mankby.
– Jag har väldigt svårt att se en industriell verksamhet som skulle pågå dygnet runt på området. Det är gamla jordbruksmarker i ett kulturlandskap som också har stora naturvärden. En depå skulle påverka bosättningen negativt så jag ställer mig kritisk till planerna, säger Adlercreutz.
Markerna i Mankby och Bobäck där depån planerats är i privat ägo och det finns ett tiotal fastighetsägare. Området används nästan uteslutande för jord- och skogsbruk. Någon tidtabell för när tågdepån ska byggas finns inte. Från Trafikledsverket uppger man att byggandet av depån är beroende av hur planerna på nya banprojekt framskrider. Beslutsprocessen, planeringen och en ändring av en generalplan väntas räcka många år.