Vallokal i Esbo fick fel adress på svenska – DVV skickar ut expressbrev till över 300 väljare i Ängskulla

Över 320 svenskspråkiga röstberättigade Esbobor har fått hem en anmälan om rösträtt med fel adress till vallokalen. Nina Jansson i Ängskulla är en av dem, hon märkte att adressen till vallokalen var olika på hennes svenska och makens finska anmälan.

Var ska de svenskspråkiga Ängskullaborna rösta i söndagens riksdagsval? Inte på Vintergränden i Lustikulla i alla fall, som det står i anmälan om rösträtt, för där finns ingen vallokal. Den korrekta adressen är Bergstomtevägen 18 i Ängskulla.
Petra Miettinenpetra.miettinen@hbl.fi
28.03.2023 05:00 UPPDATERAD 28.03.2023 09:01
Ligger vallokalen på Bergstomtevägen eller på Vintergränden i Esbo? Det är en viss skillnad, för Vintergränden ligger i Lustikulla och Bergstomtevägen i Tomtekulla – avståndet mellan adresserna är 1,9 kilometer och där löper bland annat Ring II.
Frågan är relevant, för vallokalen i distrikt 63 i Esbo har flyttat, den ligger inte längre på samma ställe som under tidigare val. Vallokalen finns i Niittykummun koulu, som sedan hösten 2022 verkar i nya lokaler på just Bergstomtevägen 18 (på finska Vuoritontuntie). Adressuppgiften på alla svenskspråkiga anmälningsblanketter i valområdet har ändå blivit fel, där står det Vintergränden 18.

Fel i alla svenska meddelanden

Nina Jansson var en av dem som förra veckan upptäckte att det var något fel med adressen till vallokalen, då det stod olika uppgifter på hennes svenska och makens finska anmälan, även om de bor i samma fastighet och rimligtvis borde rösta på samma ställe. Och hon var inte den enda drabbade:
– Också min pappa, som bor i samma område, har fått en anmälan om rösträtt med fel adress på svenska. Vallokalen har tidigare varit på samma ställe i säkert 50 år, men nu har den flyttat, så korrekt adress är relevant, säger Nina Jansson till HBL.
På Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, som upprätthåller ett register över landets samtliga röstningsställen, är sakkunniga Tiina Härkönen medveten om problemet.
– Jo, det är 323 svenskspråkiga röstberättigade i Ängskulla i Esbo som har fått fel adress på sin anmälan om rösträtt. Vi upptäckte felet i fredags och i dag har vi låtit trycka upp brev med rätt adress. Dessa postas till de berörda väljarna i morgon, och breven borde hinna fram i tid före valdagen, säger Tiina Härkönen.
En förutsättning för att medborgarna ska kunna rösta i riksdagsvalet är att de röstberättigade får korrekt adress till vallokalen. Nu har över 300 svenskspråkiga väljare i Esbo fått fel adress till vallokalen i Ängskulla. Felet ska åtgärdas med ett brev med korrekt adress, som skickas till väljarna per expresspost.
När Nina Jansson upptäckte adressfelet ringde hon först Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för att anmäla det, men blev hänvisad vidare till Justitieministeriet.
– De tackade för informationen, beklagade det inträffade och skyllde sedan på ett systemfel. Jag tycker det här är allvarligt, för den nya vallokalen har flyttat till ett ställe som kan vara svår att hitta även med rätt adressuppgifter, säger Nina Jansson.

Brev med expresspost

Misstaget är allvarligt, det medger man både på Myndigheten och vid Centralvalnämnden i Esbo. Saken ska korrigeras med omedelbar verkan. Ett brev med korrekt adress har redan skickats till tryckeriet och det ska skickas ut under tisdagens lopp.
 – Det var tur att felet uppdagades i tid, för vi hinner fortfarande skicka ut nya brev med expresspost till alla. Felet måste ha skett när röstningsstället flyttades, den nya adressen översattes inte korrekt till svenska, förklarar Matti Aaltonen, som är centralvalnämndens sekreterare i Esbo.
För att försäkra sig om att alla väljare hittar fram till rätt vallokal kommer Esbo stad att sätta upp en skylt med den korrekta adressen vid Vintergränden på valdagen. Någon nummer 18 finns inte, gränden ligger mitt i ett bostadsområde med småhus och är som namnet antyder just en liten gränd med gatuadresserna 1–8.
– Om någon väljare ändå går till fel gata på söndagen ska där finnas information om var vallokalen ligger, säger Matti Aaltonen.
Blanketten ”anmälan om rösträtt” behövs inte för att man ska få rösta i riksdagsvalet, det är just bara en anmälan om att mottagaren är röstberättigad i valet. Dessutom står där i vanliga fall var ens egen vallokal ligger om man väljer att avlägga sin röst på valdagen, som är söndagen den 2 april.

ANDRA LÄSER